Terug naar overzicht

Avans maakt wereldwijde economietoets

Jan Straver, projecteider vanuit Avans, wil meteen benadrukken dat de toets niet als doel heeft om een soort mondiale ranglijst van universiteiten samen te stellen: ‘Dan krijg je straks onderwijsinstellingen die speciale trainingen voor deze toets gaan ontwikkelen om maar hoog te scoren. De toets is bedoeld om te kijken of diploma’s internationaal vergelijkbaar zijn. Oftewel, is een bachelor hier hetzelfde als in Honduras? En heb je met je Nederlandse diploma voldoende bagage om in Finland terecht te kunnen?’

Pilot

Na een kleinschalige pilot vorig jaar besloot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de toets dit jaar af te nemen in landen als Nederland, Finland, Brazilië, Egypte, Zuid-Korea en Australië. Per land nemen studenten van vijf tot tien verschillende onderwijsinstellingen deel. Op Avans ontvingen driehonderd willekeurige vierdejaarsstudenten – ‘Anders zouden scholen misschien alleen studenten vragen die gemiddeld een zeven staan’ – van de zes economische academies een brief. Om een wezenlijke bijdrage aan de pilot te kunnen leveren, moeten 150 studenten volgende week ook daadwerkelijk komen opdraven.

Rijtjes stampen

Straver verwacht verschillen tussen de wereldwijde resultaten: ‘Alleen al omdat in Nederland opleidingen heel specialistisch zijn. Het domein economie hebben we opgesplitst in bijvoorbeeld Marketing, Bedrijfseconomie of Bestuurskunde. Buiten Nederland kennen ze vaak alleen de studie Economie, en word je juist heel breed opgeleid. Daarnaast leer je in het Westen vaardigheden, om problemen op te lossen. Niet-Westerse studenten stampen toch vooral  rijtjes kennis in hun hoofd.’Volgens Straver zou het voor de toets overigens niet veel uit mogen maken welke economierichting je studeert: ‘Als het goed is, zou iedere economiestudent deze toets moeten kunnen maken. Er wordt basiskennis getoetst. Dan denk ik aan vragen over de problematiek in Griekenland of wat de gevolgen zijn als ons begrotingstekort 3 procent is.’

Stiekem

‘Vanuit Avans is het belangrijk dat zo’n toets er komt’, zegt Straver. ‘Aan de hand van de resultaten zouden we de kwaliteit van ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. Maar stiekem zijn we als Avans natuurlijk ontzettend benieuwd hoe we het in vergelijking met scholen over de hele wereld doen.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?