Terug naar overzicht

Bleker: collegegeld technische studies verlagen

Afschaffing van kernenergie en het verbeteren van het concurrentievermogen van Nederland zijn volgens Bleker ‘de twee belangrijkste punten’ voor de toekomst. Hij zei zich ‘grote zorgen’ te maken over het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven. ‘We hebben soms niet de geschikte mensen in ons land om grote opdrachten te doen, ook voor buitenlandse bedrijven.’

Derde van onze welvaart

Volgens de demissionair staatssecretaris van Economische zaken, landbouw en innovatie heeft Nederland zijn kennis en scholing niet op orde. ‘Een derde van onze welvaart is te danken aan export. We moeten die ondernemingen weer van gekwalificeerd personeel voorzien.’ Daarom zou het volgens hem verstandig zijn om het collegegeld voor technische studies aanzienlijk te verlagen.

Het is niet de eerste keer dat de roep om lagere collegegelden voor bètastudies klinkt. Aan het begin van deze eeuw pleitte onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW voor lager collegegeld of een hogere studiebeurs om studenten te lokken. Onderzoek onder middelbare scholieren liet echter keer op keer zien dat dit geen invloed zou hebben op hun studiekeuze. Volgens de onderzoekers zou dat komen omdat exacte studies ‘niet trendy’ zijn en niet aansluiten bij wat scholieren belangrijk vinden.

Imago van opleidingen

Niet alleen voor technische studies klonk het pleidooi om het collegegeld te verlagen. Zo stelde de Tweede Kamer in 2002 voor om het collegegeld voor de lerarenopleidingen helemaal af te schaffen of drastisch te verlagen. Ook dat voorstel haalde het niet. Onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties waren kritisch: financiële prikkels zouden het imago van de opleidingen niet ten goede komen en ten koste gaan van de motivatie van studenten. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Wintels wil meer vrijheid voor docenten 10-05-2012

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?