Terug naar overzicht

Eerste kamer praat over onderwijssalarissen

Als deze Wet normering topinkomens in werking treedt mogen bestuurders van hogescholen en universiteiten nog maximaal 195.000 euro (hbo) en 225.000 euro (wo) verdienen. Die bedragen zijn inclusief vergoedingen en pensioenpremies.

Vertraging

De wet om topsalarissen in de semipublieke sector te beperken, werd al in 2009 aangekondigd door toenmalig minister Ter Horst. Het was de bedoeling dat hij in 2011 zou ingaan, maar begin 2010 viel het vierde kabinet Balkenende, waardoor de invoering flinke vertraging opliep.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner kon er pas eind 2010 mee verder, toen de Raad van State erover had geadviseerd. In december 2011 ging de Tweede Kamer akkoord en kon de wet naar de Eerste Kamer.

Controversieel

Maar eind april viel het kabinet Rutte. Daarom moesten de senatoren besluiten of er nog wel kon worden gestemd over het wetsvoorstel. Ze hadden het controversieel kunnen verklaren als er een gerede kans was dat de wet onder het volgende kabinet niet zou worden aangenomen. Dat hebben ze niet gedaan, want alle partijen zijn in principe voor.

Daarom kan de Eerste Kamer ermee verder. Als de senatoren hun fiat geven, zal de wet op 1 januari 2013 ingaan. Hij geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 6 december 2011.

Te veel verdiend geld

De salarissen van onderwijsbestuurders moeten binnen vier jaar aan de norm voldoen. Bovendien kan te veel verdiend geld worden teruggeëist van de topbestuurders zelf. Op dit moment kan het ministerie ‘ondoelmatige’ bestedingen van onderwijsgeld alleen terugvorderen bij de instelling zelf.

Het is overigens niet de bedoeling dat de bestuurders straks allemaal het maximum gaan verdienen. De ene instelling is groter en complexer dan de andere en dat zou in het salaris tot uitdrukking moeten komen. [MdV/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?