Terug naar overzicht

‘Haal Griekse technici hierheen’

Vorige week schreef hij voor adviesraad AWT een brief aan het kabinet. Er dreigen grote tekorten aan bètatechnici in Nederland, terwijl kenniswerkers juist massaal wegtrekken uit de zuidelijke landen van Europa. Nederland zou die mensen hierheen moeten halen, zoals andere landen dat ook doen.

Is het niet immoreel om een land in crisis van zijn slimste burgers te beroven?

‘De technici en andere kenniswerkers zie je uit die zuidelijke landen wegtrekken naar andere landen. Het is niet ons pleidooi om die landen leeg te trekken. Maar als ze daar toch weggaan, zorg dan dat je als land niet achteraan staat. In Nederland zijn naar verhouding minder buitenlandse kenniswerkers dan in andere Europese landen.’

Wat zouden we dan moeten doen?

‘Duitsland heeft wervingscampagnes gehouden. Merkel riep Portugese ingenieurs op om voor Duitsland te kiezen als ze in Portugal niet aan de bak zouden komen. Wij pleiten niet voor een verhuisvergoeding, want in deze tijd moet je niet met geld gaan smijten. Maar misschien kan Nederland de randvoorwaarden verbeteren. Zo zou er een betere waardeoverdracht van pensioenen op Europees niveau moeten komen, zodat mensen hun pensioen mee kunnen nemen naar een andere lidstaat.’

Kunnen we kenniswerkers lokken met goed onderwijs?

‘In Nederland hebben we maar weinig Engelstalige bachelors. Daarmee zouden we getalenteerde mensen uit het buitenland hierheen kunnen halen.’

Maakt u zulke technici niet inwisselbaar, als u ze kennelijk net zo lief importeert uit het buitenland?

‘De open Europese arbeidsmarkt en onderwijs zit er nu eenmaal hard aan te komen. Daar doet ons advies niets aan af. Gaten in de arbeidsmarkt worden in toenemende mate gevuld met mensen uit heel Europa. Dat moet je niet als vervelend ervaren. De vraag is vooral hoe Nederland zich instelt om voldoende talent hierheen te krijgen.’

Maar waarom zouden jongeren voor technische opleidingen kiezen, als ze dan moeten concurreren met de rest van de wereld?

‘Ik ben zelf hoogleraar nierpathologie en dat is ook behoorlijk technisch. Techniek is een machtig gaaf gebied. Bovendien is de kans groot dat je er later een mooie baan mee krijgt. Het is niet voor niets dat we in Nederland meer bèta-technische afgestudeerden willen krijgen: van 25 procent nu naar 40 procent in 2025.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?