Terug naar overzicht

Hbo-docenten: werkdruk neemt toe

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ondervroeg, samen met de NOS, zestienhonderd aangesloten hbo-docenten. Vijfhonderd van hen vulden de vragenlijst over werkdruk, papierwerk en genadezessen in.

Papierwerk is een probleem

Bijna de helft (44 procent) van de docenten vindt de werkdruk te hoog. Zeventig procent zegt dat die laatste tijd is toegenomen. Vooral het vele papierwerk is een probleem en docenten verwachten dat die door de invoering van prestatieafspraken nog zal toenemen. De helft van de docenten heeft er nu al veel last van. De Hogeschool Utrecht valt daarbij negatief op: driekwart van de docenten vindt dat er te veel top-down geregeld wordt en dat de centrale staf veel te groot is.

Volgens de docenten is het papierwerk toegenomen door de affaires met dubieuze afstudeerroutes. Ze vinden dat onderwijskeurmeester NVAO, de Onderwijsinspectie en de eigen hogeschoolbestuurders nu een overdreven verantwoordingsplicht eisen.

Kwaliteit

Voor ‘kwaliteit en management’ geven de docenten hun hogeschool en eigen opleiding gemiddeld een 6,6. Saxion scoort het best met een 7,1, op de voet gevolgd door Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die een zeven krijgen. Utrecht scoort het slechtst met een 5,8. Avans wordt niet genoemd in het rapport.

Volgens twee derde van de docenten leggen hogescholen te veel nadruk op rendement en te weinig op de kwaliteit. Die is volgens de docenten zelf het best bij de Hogeschool van Amsterdam, Saxion en Windesheim. Respectievelijk 97, 96 en 96 procent zegt dat het onderwijs er voldoende tot goed is. In Utrecht en Groningen zijn ze kritischer. Drie op de tien (Utrecht) en twee op de tien (Groningen) vinden het onderwijs onvoldoende of zelfs slecht. Docenten van het geplaagde Inholland zijn positiever. Maar één op de tien vindt het onderwijs daar onvoldoende.

Eigen inspanningen

Dat het onderwijs bij hun instelling deugt komt volgens de docenten door hun eigen inspanningen, al hebben ze te weinig tijd om studenten te beoordelen en om hun vakkennis bij te houden. Over de rol van het management zijn de meningen verdeeld. Toch is pakweg een derde tevreden over de leidinggevenden. Nog eens een derde is ontevreden en de rest oordeelt neutraal. Wel ervaren docenten een grote afstand tussen bestuur en de werkvloer. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?