Terug naar overzicht

‘Hoe wordt het geld bij Avans besteed?’

Bram Breuer, is derderjaarsstudent Cultureel Maatschappelijke Vorming in Breda. Hij loopt stage in Tilburg bij woningcorporatie WonenBreburg.

Waarom wil jij in de AMR?

‘Ik ben ervan overtuigd dat ik met behulp van jouw stem zaken in positieve zin kan veranderen. Daarnaast zijn er voor mij drie redenen waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad:

Ik wil een bijdrage leveren aan een “betere” hogeschool. Dit doe en heb ik al op verschillende manieren gedaan. Zo was ik in mijn eerste studiejaar lid van de klankbordgroep CMV. Dat is een orgaan om meningen van studenten te bundelen en die voor te leggen aan docententeams. De docententeams luisteren naar de kritiek van studenten en proberen deze door te voeren in de lesprogramma’s voor volgende jaren.

Als tweedejaarsstudent ben ik lid geworden van de opleidingscommissie. Die controleert de functionaliteit van het Onderwijs en Examen Reglement en waar nodig worden er zaken aangepast. Daarnaast brengt de commissie, naar aanleiding van evaluaties, advies uit aan de academiedirectie. Inmiddels ben ik voorzitter geworden van de opleidingscommissie en hebben we er voor gezorgd verschillende zaken op organisatorisch niveau verbeterd zijn en verbeterd worden.

Bovendien ben ik lid geworden van de Academieraad. Om ook via deze manier invloed proberen uit te oefenen om voor de belangen van de student en mijzelf op te komen.

Mijn ervaring binnen Avans met verschillende gremia en mijn betrokkenheid met de opleiding vind ik een grote plus voor mijn kandidaatschap. Mijn ervaring binnen de verschillende gremia hebben mij wat meer diepgang gegeven in hoe de hogeschool precies werkt. Vragen als “Hoe werkt het systeem Avans?” en “Hoe kan ik het systeem Avans Hogeschool op een positieve manier veranderen?” zijn mijn drive om telkens weer tijd en energie te steken in studie gerelateerde zaken.

Ik wil dingen veranderen. Mensen die mij kennen zeggen dat ik mondig genoeg ben om op te komen voor de belangen van de student. Dat komt, denk ik, omdat ik mij durf vast te bijten in een discussie en pas los laat wanneer ik overtuigd ben of de andere partij overtuigd is. Mijn motto is “Waar mijn wil is, komt een weg.” En dan natuurlijk het liefst een weg die zo veel mogelijk mensen kunnen bewandelen.

En ik wil mijzelf ontwikkelen. Het kunnen meedenken en meebeslissen over de toekomst van Avans lijkt mij een geweldige mogelijkheid om mijzelf als persoon te ontwikkelen. Er komen zoveel factoren kijken bij het uitstippelen van beleid voor een grote organisatie als Avans. Ik denk dat ik heel veel kan leren van dit proces

Daarnaast ben me er van bewust dat het kunnen toevoegen van de Avans Medezeggenschapsraad een mooi plusje is op mijn C.V… Dit is natuurlijk niet DE reden, maar ik vind het wel zo eerlijk om dit te vermelden in mijn verkiezingspromotie praatje.’

Heb je ervaring met medezeggenschap?

‘Ja en nee. Ik heb hier en daar wat gelezen over de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad, maar ik ben natuurlijk nog niet bekend met de precieze details van wat de AMR doet.’

Wat zou jij willen veranderen bij Avans?

‘Mijn belangrijkste meetlat voor besluiten en veranderingen is efficiëntie. Vragen die ik mijzelf stel om dit te meten is. “Hoe wordt het geld dat binnenkomt bij Avans Hogeschool besteed” en “met welk doel wordt het begrote geld besteed?”

Daarnaast zou ik een waslijst kunnen opstellen met wat ik zou willen veranderen binnen Avans. Willen is één, maar het daadwerkelijk realiseren is een tweede. Ik wil geen beloftes doen die ik niet kan nakomen. Ik hoop dat andere kandidaten voor de AMR dit ook niet doen. Woordkracht combineren met daadkracht vind ik het allerbelangrijkste in communicatie met kiezers.

Een belofte die ik wil maken is dat ik mijn uiterste best ga doen om er voor te zorgen dat Avans nu en in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige hogeschool is en blijft.

Investeren in Avans, betekent voor mij investeren in een groot gros aan slimme, goedopgeleide jongen mensen die ik later in het werkveld tegen zal komen en die hard nodig zijn om B.V. Nederland draaiende te houden!’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘Denk jij dat ik de persoon ben die woordkracht en daadkracht kan verbinden?
Stem dan vandaag of morgen op mij, Bram Breuer, en ik zal je niet teleurstellen! Alvast heel erg bedankt voor je stem!’ [AR]

Tot en met 31 mei kunnen alle Avansstudenten hier een stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. Hier vind je een overzicht val alle kandidaten.

Lees ook:

Marjon van der Linden, Academie voor Sociale Studies Breda: 'Ik wil me inzetten voor activiteiten naast de studie'

Olaf Gremmen, Informatica , Den Bosch: 'Niet stilzitten, maar werken aan verbetering'

Nina Lommers, Academie voor Algemeen en Finacieel Management, Den Bosch: 'Meer plekken waar je rustig kunt leren'

Nick Hegeman, Academie voor Marketing en Business Management, Breda: 'Een stem op mij is een stem op doen'

Anne Derks, Small Business en Retail Management, Den Bosch: 'Opleidingen aanpassen aan wensen student'

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?