Terug naar overzicht

‘Niet je afval bij de buren vegen’

De focusgroep Regionaal duurzaam verankerd zit achter het spandoek met daarop de vegende man, het groene blad, de aarde en de tekst.  Rudi Clause, medewerker van het Leer- en Innovatiecentrum van Avans en betrokken bij de focusgroe, legt het een en ander uit.

Duurzaamheid kun je op verschillende manieren uitleggen. Welke invulling geeft de focusgroep aan dit begrip?

‘We gaan uit van de triple p-gedachte. People, profit en planet moeten in balans zijn. Je moet een meerwaarde creëren op zo’n wijze dat ook de achterkleinkinderen over dezelfde bronnen en mogelijkheden beschikken als wij op dit moment. ‘

Hoe komt deze gedachte terug in het spandoek?

‘Je ziet de vegende man. Zoekt hij een duurzame oplossing voor zijn afvalprobleem, of legt hij het bij de buren op de stoep?  Hoe draag jij bij? Dat is de vraag.’

Hoe vertaalt zich dit naar Avans?

‘We zijn als focusgroep bezig met drie verschillende projecten. Ten eerste: hoe duurzaam is de organisatie? Daartoe is er al een scan uitgevoerd bij de Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst. Daarbij is niet gekeken naar de hoeveelheid papier die bijvoorbeeld wordt verbruikt, maar of het duurzaam papier is. Het beleid niet de cijfers staan centraal in de scan. Binnenkort wordt ook een andere diensteenheid bij Avans op die manier bekeken.

Het tweede project heeft te maken met een duurzame relatie tussen Avans en haar stakeholders. Denk daarbij aan stage- en afstudeerplaatsen. We willen met die bedrijven en instellingen een protocol opstellen om te komen tot een duurzame, inhoudelijke relatie.

Tenslotte zijn we bezig met het docentennetwerk. Hoe duurzaam is ons onderwijs? We willen uiteindelijk komen tot een grote mediarijke bibliotheek op het gebied van duurzaamheid waar docenten kennis uit kunnen halen, maar ook aan toe kunnen voegen.’

Meer informatie over de focusgroep Regionaal duurzaam verankerd kun je hier vinden. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?