Terug naar overzicht

Onveilige situaties Lovensdijkstraat gesignaleerd

De werkplaats wordt onder andere gebruikt door studenten van ATM-opleidingen. Maandagavond werd duidelijk dat de veiligheid van hen niet altijd gegarandeerd kan worden. Verschillende studentleden van de academieraad geven aan zich wel veilig te voelen. Hans Broks, docent Integrale Veiligheid (IV) reageert: ‘Je voelt je veilig tot er iets gebeurt.’

Slippertjes

Volgens de academieraad moet er gestructureerder met het veiligheidsprotocol om worden gegaan. Er moet genoeg materiaal aanwezig zijn, zoals veiligheidsbrillen en studenten zouden moeten worden aangesproken op hun gedrag. ‘Ik zie wel eens studenten met slippertjes achter machines staan werken’, zegt Broks. Voorzitter Dennis Kusters vult aan: ‘Medewerkers in de werkplaats mogen dit niet laten gebeuren.

Veiligheidscommissie

Een zorgelijke situatie volgens academiedirecteur Jan Reinhard. Hij stelt voor om hier direct actie op te ondernemen: ‘En dan wil ik dat dit gelijk goed wordt aangepakt, geen half werk.’ In samenspraak met de academieraad is besloten een ‘veiligheidscommissie’ samen te stellen, bestaande uit docenten van verschillende opleidingen. Nog voor de zomervakantie zou er een plan van aanpak moeten liggen. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?