Terug naar overzicht

‘Reacties op Snippe erg kortzichtig’

Er kwamen veel reacties bij Punt binnen naar aanleiding van het nieuws dat Joke Snippe, voormalig bestuurder bij Inholland, als interim-directeur aan de slag gaat bij Avans. Naast bestuursvoorzitter Paul Rüpp wil ook Frans van Kalmthout de keuze van het College voor Snippe verdedigen. ‘Ik heb de uiteindelijke keuze gemaakt en sta er honderd procent achter. Ik heb geen moment getwijfeld.’

Beeld van Inholland klopt niet

‘Ik heb het al vaker gezegd en zal het nog eens herhalen. Het is niet zo dat er alleen maar slechte opleidingen zijn bij Inholland. Er zijn ook middenmoters en excellente opleidingen. Het beeld dat in de media geschetst is van Inholland klopt niet, zoals onze docenten Ron Ritzen en Willem-Jan van Gendt hebben aangetoond in hun boek De kwaliteit van het hbo. Neem alle verhalen in de media met een groot pak zout. Ik had onze medewerkers en studenten  wijzer ingeschat’, zegt Van Kalmthout.

‘Verder is het zo dat Joke Snippe voordat ze bestuurder werd bij Inholland een perfecte track-record had. Ze heeft het in diverse functies uitstekend gedaan. Moet het dan echt zo zijn dat iemand tot zijn 65ste thuis moet blijven zitten omdat er misschien fouten gemaakt zijn? Dat vind ik echt getuigen van een ongelofelijke kortzichtigheid. Binnen Avans hebben we ook mensen die vastzaten op de ene locatie bij een functie gegeven bij andere diensteenheid of academie waar ze opbloeiden.’

Pittig statement

Het bestuurslid meent dat ook Avans schade heeft ondervonden door de situatie rondom Inholland. ‘Juist als hogeschool moeten we niet alle beschimpingen richting het hbo overnemen. In die zin is het aannemen van Snippe ook een pittig statement dat we als College innemen. Het hbo is niet zo slecht als de media je doen geloven. De reacties dusver binnen het Leer- en Innovatiecentrum zijn goed. Joke is daar goed ontvangen. Ze weet waar ze het overheeft en hoe ze mensen moet binden.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

'Snippe is juiste persoon voor deze functie' 09-05-2012

Avans haalt Inholland-bestuurder in huis 07-05-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?