Terug naar overzicht

Student boos over onduidelijke communicatie

Propedeuse
Tijdens de zitting legt de student uit dat hij eerder vanwege onvoldoende studiepunten een bindend negatief studieadvies had ontvangen. In het eerste jaar van zijn opleiding was hij betrokken bij een ongeluk en heeft deze bijzondere omstandigheid aangevochten. Het besluit van de examencommissie werd door het College van Beroep werd toen nietig verklaard.

De student nam hiermee genoegen en vervolgde zijn studie. ‘Ik ging er vanuit dat ik het tweede jaar gewoon af mocht maken.’ Toen hij afgelopen februari niet meer in kon loggen met zijn Avans-gegevens, ging hij informeren wat hiervoor de reden was. Tot zijn verbazing bleek hij uitgeschreven te zijn: hij had zijn propedeuse niet volledig afgerond binnen de gestelde termijn.

De examencommissie bevestigt dit: ‘Hij heeft tot februari de tijd gekregen om zijn propedeuse alsnog te voltooien. Hij heeft zelfs meer dan één kans voor een vak gekregen. Er is hem niets ontzegd, we zijn hem eerder tegemoet gekomen.’

De student verwijt de examencommissie niet helder te communiceren. In de brief die hij in oktober ontving stond dat ‘het negatieve bindend studieadvies omgezet werd in een aanhoudend advies’. Daaruit kon de student niet opmaken dat hij de tijd had tot februari om zijn propedeuse te voltooien.
De collegevoorzitter onderschrijft dit: ‘Het is een erg vreemde verwoording voor de betekenis ervan.’

Revalidatieproces
Uit het verhaal van de student blijkt ook dat hij het afgelopen half jaar tijdens zijn revalidatieproces nog veel pijn had. Maar de collegevoorzitter merkt op dat de student in zijn uitgebreide (meegebrachte) communicatie met verschillende docenten niet vermeldt dat hij het afgelopen half jaar moeite had met het volgen van lessen. ‘Dit komt nergens terug in de e-mailconversaties. Ik hoor dit nu voor het eerst.’

Ook uit het verweer van de examencommissie blijkt dat de student zijn docenten niet duidelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn huidige situatie. ‘Er is geen navraag gedaan bij een slb’er. Er is geen advies ingewonnen bij docenten.’

Persoonlijk gesprek
De collegevoorzitter vraagt de student dan ook waarom hij na de uitspraak in oktober niet meer heeft gereageerd. ‘Mijn decaan is tot in detail op de hoogte van mijn situatie. Dit kan ik alleen niet aantonen, dit alles heeft in een persoonlijk gesprek plaatsgevonden’, legt hij uit. 

De examencommissie is van mening dat de student zich onterecht beroept op verschillende verweren. Hij geeft toe dat de academie ongelukkig is geweest in haar communicatie, maar vindt dat geen reden om de student te ontzien: ‘Je kunt je afvragen of de revalidatie na het ongeluk genoeg reden is om tentamens niet te maken. Hij is geen hbo-student, en dat vinden wij nog steeds.’

Ongegrond
De zaak werd door het College van Beroep niet gegrond verklaard. De deeltijdstudent heeft genoeg kansen gehad om zijn propedeuse te voltooien in de gestelde tijd. Daarnaast worden de persoonlijke omstandigheden van de student niet zwaar genoeg geacht om niet voldoende te kunnen functioneren. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?