Terug naar overzicht

Tien kandidaatleden voor AMR

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. De raad, die bestaat uit studenten en medewerkers van Avans, heeft beslissings- en instemmingsrecht op terreinen als de OER, roostering en bouwwerkzaamheden.

Verkiesbaar

Tien studenten hebben zich de afgelopen weken gemeld om hun achterban te gaan vertegenwoordigen. Er zijn echter maar drie plaatsen beschikbaar. De volgende studenten hebben zich verkiesbaar gesteld:

Bram Breuer                  – Academie voor Sociale Studies Breda

Marjon van der Linden – Academie voor Sociale Studies Breda

Jet Roodbeen                – Academie voor Marketing Den Bosch

Eva Dickmann               – Academie voor Marketing Den Bosch

Anne Derks                   – Academie voor Marketing Den Bosch

Nick Hegeman              – Academie voor Marketing en Business Management Breda

Nina Lommers              – Academie voor Financieel Management Den Bosch

Teun van der Leeuw     – Academie voor Algemeen en Financieel Management Breda

Olaf Gremmen               – Academie voor Industrie en Informatica Den Bosch  

Sepehr Yadegari            – Juridische Hogeschool    

De verkiezingen vinden plaats op 29, 30 en 31 mei 2012. Alle studenten kunnen digitaal hun stem uitbrengen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?