Terug naar overzicht

Vier ton subsidie voor biopolymeren

De afgelopen twee jaar draaide Avans al mee in een samenwerking met Fontys Hogescholen, Syntens en het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC).  Kees Kooijman, ATGM-docent, is vanaf dag één betrokken bij het project en vertelt met trots over de mogelijkheid om de ontwikkeling van biopolymeren de komende vier jaar verder te onderzoeken.

Wat is SIA RAAK?
‘SIA staat voor Stichting Innovatie Alliantie. Een subsidieverlener die onderzoeks- en innovatieprojecten wil stimuleren, mogelijkheid te bieden hun kennisnetwerken uit te breiden.’

Wat onderzochten jullie de afgelopen twee jaar?
‘Als je plantjes in een plastic potje koopt, moet je eerst de plant eruit halen voordat die de grond in kan. Maar belangrijker; dat plastic moet je weggooien en is niet biologisch afbreekbaar. We doen verder onderzoek naar bijvoorbeeld een biopolymeer dat met plant en al de grond in kan en afbreekbaar is. Dat past helemaal in het kader van de biobased economy van Avans.’

Hoe uit zich dat in de praktijk?
‘Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een minor Biobased Technology en ook de minor Biopolymeren is in het leven geroepen. Minor-studenten geven onder andere betrokken bedrijven aan de hand van hun onderzoek adviezen.’

Het project is vooral gericht op samenwerking met bedrijven. Hoe is de interesse vanuit het mkb?
‘Met het restmateriaal van suikerbieten en aardappelzetmeel kan je biopolymeren maken. Een redelijk groot aantal bedrijven in deze omgeving zijn gespecialiseerd in landbouw, dus zij hebben er wel oren naar. We hebben ondertussen al een netwerk opgebouwd van zo’n veertig bedrijven.’

Wat kunnen we de komende vier jaar verwachten van het onderzoek?
‘We gaan weer een stapje verder. De uitvoering ligt vooral bij het lectoraat Duurzame Energie van ATGM, die hiervoor een hoofdonderzoeker heeft aangesteld. De onderzoeken die lopen, gaan we verdiepen. Bijvoorbeeld hoe het proces van afvalverwerking goedkoper kan.’

Een flinke klus voor Avans…
‘Ook nu is het project weer toegespitst op samenwerking, onder andere met de universiteit van Wageningen (WUR). Studenten kunnen daar stage lopen of afstuderen. Zo brengen we de adviezen die ze uitbrengen naar een hoger niveau.’
               
Kijk voor meer informatie over de Stichting Innovatie Alliantie op de website van SIA. [SD]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Verpakking met bloembollen de grond in 06-12-2010

Een armband van zetmeel 17-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?