Terug naar overzicht

Vreemde ogen dwingen tot beter hbo-diploma

Het zijn de belangrijkste aanbevelingen in het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’, dat gisteren is aangeboden aan voorzitter Thom de Graaff van de HBO-raad en – via hem – aan staatssecretaris Zijlstra. De inmiddels demissionaire bewindsman had een jaar geleden aangekondigd dat hij een vorm van centrale examinering wilde invoeren in het hbo. Dat zou de twijfel over het hbo-niveau moeten wegnemen die was ontstaan na gesjoemel met diploma’s bij onder andere de Hogeschool Inholland.

Centrale examens erg kostbaar

Een commissie onder leiding van hoogleraar Jan Anthonie Bruijn, en met ondere andere Avansbestuurder Frans van Kalmthout, vindt het oorspronkelijke idee van centrale landelijke examens erg kostbaar en minder effectief dan het extern ‘valideren’ van toetsen en examens.

De commissie adviseert opleidingen om de studievoortgang van hun studenten voortaan gezamenlijk te toetsen en om gelijke regels in te voeren voor de externe beoordeling van eindwerkstukken. Ten minste één lid van elke examencommissie moet bovendien van buiten de opleiding komen. Verder zou in een op te richten hbo-docentenregister moeten worden aangetekend over welke toetservaring iedere docent beschikt.

Verdere invulling

De HBO-raad wil voortvarend aan de slag met het advies, maar beslist medio juni, in overleg met de staatssecretaris, hoe dit verder ingevuld kan worden. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?