Terug naar overzicht

Zomercursussen: Avans is er nog niet uit

Lang zag het er naar uit dat Avans dit jaar opnieuw cursussen zou aanbieden voor aankomende studenten om bijvoorbeeld hun Nederlands, Engels of wiskunde op te krikken. Uiteindelijk heeft het College van Bestuur besloten om de zomercursussen in de huidige vorm niet voort te zetten. De redenen daarvoor zijn dat het onzeker blijft hoeveel studenten daadwerkelijk aan de bijscholing zullen deelnemen en dat de voorbereiding momenteel nog onvoldoende is afgerond om er zeker van te zijn dat deze cursussen conform de Avans-standaard kunnen worden uitgevoerd.

Noodzaak ontbreekt

‘Kijk, de zomercursussen bij de Pabo werken goed. Vooral mbo’ers weten dat zij de reken- en taaltoets moeten halen willen ze door in het eerste jaar. Daartoe moeten ze hun niveau bijspijkeren. Volgen van de cursussen is dan noodzakelijk. Bij andere opleidingen ontbreekt die noodzaak.’

Daarom is het voor Avans moeilijk om in te schatten hoeveel aankomende studenten gebruik maken van de zomercursus. ‘Het moet niet zo zijn dat je met vier mensen in een verder leeg lokaal zit terwijl de zon schijnt.’

Inhoud vaststellen

Van Kalmthout voegt toe dat de gewenste inhoud van de cursussen ook lastig vast te stellen is. ‘Bij Nederland en Engels ligt dat voor de hand. Maar hoe doe je dat met wiskunde? Houd je de inhoud algemeen of specificeer je voor economische opleidingen, ICT en laboratoriumonderzoek? Eigenlijk weten we dat nog niet goed.’

Het College heeft Rien Brouwers, voormalig directeur van het Leer-en Innovatiecentrum, de opdracht gegeven om voor de komende periode een digitaal zelfstudiepakket samen te stellen.

Verscherpte exameneisen

‘De bijscholing is nodig omdat het niveau van de havo niet aansluit bij het niveau dat op hbo wordt gevraagd’, zegt Van Kalmthout. ‘De exameneisen in het voortgezet onderwijs zijn verscherpt, dus wellicht sluit het niveau over een paar jaar beter aan. Dan zijn die cursussen overbodig.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?