Terug naar overzicht

AKV|St. Joost mengt met zuidelijke academies

In een ‘Sectorplan Kunstonderwijs Zuid’, onderdeel van de ‘Houtskoolschets’,  hebben de vier instellingen hun ambities vastgelegd. Het plan is voor de komende vier jaar: tot 2016. Kunstdirecteur Femke den Boer: ‘Zuid is al iets verder dan de andere regio’s. Doordat Fontys en Zuyd al een alliantie hadden, ging dit wat makkelijker. Maar deze samenwerking doen we niet zomaar van de ene op de andere dag, dit wordt echt een traject van twee, drie jaar.’

AKV|St. Joost gaat zich profileren op ‘Concept, beeld en narratie’, met de nadruk op autonome beeldende kunst en vormgeving. Fontys legt de focus op muziek, podiumkunsten en de ruimtelijke vormgeving die daarbij hoort. De Eindhovense Design Academy richt zich natuurlijk op design. Zuyd kiest voor muziek, architectuur, design & technology, keramiek, textiel en sieraden. De conservatoria van Maastricht en Tilburg stemmen hun aanbod op elkaar af.

Minoren en doorstuderen

Daarnaast gaan de hogescholen docenten en studenten met elkaar uitwisselen. Studenten in Zuid-Nederland worden gestimuleerd om binnen de vier instellingen minoren te volgen en door te studeren van bachelor naar master.

Docenten van de vier kunsthogescholen gaan elkaar helpen rondom toelatingen en eindexamens of ze wisselen ‘best practices’ uit. Naar aankomende studenten toe komt er een gezamenlijke promotie en werving, zodat iedere student bij de opleiding terechtkomt waar hij of zij het beste tot zijn recht komt.

Masters

De masters die de zuidelijke instellingen aanbieden worden nog eens goed bekeken: alleen met minimaal 10 studenten mag een master starten. AKV|St. Joost heeft momenteel vijf masters: autonome beeldende kunst, fotografie, animatie, grafisch ontwerpen en interieurarchitectuur (samen met Fontys). Den Boer: ‘Ons beleid is nu ook al dat we met tien studenten willen starten. Het is altijd afwachten hoeveel instroom een master heeft. Daar worden inschrijvers vooraf ook voor gewaarschuwd: bij te weinig aanmeldingen start de master dan een jaar niet.'

In het Sectorplan Zuid staat dat de voorkeur uitgaat naar brede masters met differentiatiemogelijkheden in plaats van zeer specialistische masters. Den Boer: ‘De vier instellingen zullen niet snel een nieuwe master meer opzetten.’ Wie wel een nieuwe master wil ontwikkelen, moet eerst overleggen met de andere drie hogescholen.

Lectoraten

Verder gaan de vier instellingen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom een gezamenlijk lectoraat. Ze willen een lectoraat opzetten rondom ‘cultureel ondernemerschap’, in samenwerking met de creatieve industrie. Sowieso moeten werkveld en bedrijfsleven in Zuid-Nederland veel meer bij het kunstonderwijs betrokken worden, door bijvoorbeeld meer te doen met alumni. Den Boer: ‘Hoe dit mogelijke nieuwe lectoraat vorm gaat krijgen, en op welke locatie of locaties, dat weten we nu echt nog niet. Dat is nog te vroeg om te zeggen.’

AKV|St. Joost heeft al drie lectoraten, terwijl Fontys en de Design Academy er twee hebben en hogeschool Zuyd slechts één. Het lectoraat Fotografie van AKV|St. Joost houdt eind 2012 echter op. De bestaande lectoraten en bijbehorende onderzoeksagenda’s moeten meer aan elkaar gekoppeld worden.

Focus op Zuid

Den Boer is niet bang dat AKV|St. Joost de rest van Nederland de rug toekeert door deze focus op Zuid. ‘Het kunstonderwijs is door het ministerie ingedeeld in deze landsdelen, dus dat is zoals het is. Maar we keren ons absoluut niet af van de Randstad. Álle kunstacademies in Nederland moeten meer gaan samenwerken en overleggen.’ [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Verregaande samenwerking zuidelijke kunstopleidingen 31-05-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?