Terug naar overzicht

Avans scoort slecht op roosters en sport

Eerst het goede nieuws: Avansstudenten zijn meer tevreden dan andere hbo’ers over hun opleiding. Avansstudenten geven een 3,89 (op een schaal van 1 op 5). Het hbo-gemiddelde ligt op 3,68. Op de vraag ‘zou je jouw opleiding aanbevelen aan vrienden, familie of collega’s’ scoort Avans een 4,17 tegenover 3,91 gemiddeld. Ook de sfeer op Avans krijgt een hogere score. Het hbo-gemiddelde hiervan is 4,03. Avans scoort een 4,16.

Minder goede scores

Natuurlijk is ook bij Avans niet alles rozengeur en maneschijn. Zo scoort de hogeschool op een viertal onderdelen significant lager dan gemiddeld. Op het tijdig bekendmaken van studieroosters scoort Avans een 3,05. Hbo-gemiddeld is dit 3,28. Ook de bereikbaarheid van de locaties wordt door Avansstudenten iets minder goed gewaardeerd namelijk 3,95 en 3,99 gemiddeld. Net als in de vorige NSE komen ook nu de sportvoorzieningen minder goed uit de bus. Gemiddeld wordt hier een 2,98 aangegeven, Avansstudenten geven het een 2,75. Ook het culturele aanbod in de steden Breda, Tilburg en Den Bosch scoort minder. 3,88 voor Avans tegen 3,95 gemiddeld.

Twee onvoldoendes

Naast de onvoldoende voor sportvoorzieningen geven Avansstudenten nog een onvoldoende namelijk een 2,97 voor de betaalbaarheid van woonruimte in de studiestad. Alle scores onder de drie worden gezien als onvoldoende.

Zoals hierboven is aangegeven werd sportvoorziening vorig jaar ook al negatief beoordeeld door Avansstudenten. Dit studiejaar heeft de hogeschool de eerste stappen op dit gebied al gezet onder andere door een nog intensievere samenwerking aan te gaan met de Bredase Studenten Sportvereniging (Bress).

Werkplekken

In 2011 waren Avansstudenten ontevreden over de werkplekken. Ze gaven toen een 2,83 voor de beschikbaarheid. Dat was toen onder het landelijk gemiddelde. Inmiddels zijn studenten meer tevreden en geven ze een 3,14 voor de beschikbaarheid van werkplekken. Dat is boven het hbo-gemiddelde van 3,03. De verbouwing in Den Bosch en de ingebruikname van de locatie aan het Hervenplein lijkt dus zijn vruchten af te werpen.

Bekijk hier de hele factsheet van de NSE 2012. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?