Terug naar overzicht

‘Bewust risico genomen, dus geen herkansing’

De vierdejaarsstudent heeft tot nu toe op één tentamen en de presentatie van haar scriptie na de opleiding succesvol doorlopen. Tijdens haar studie heeft zij te maken gehad met een langdurig ziekbed van haar vader. Ze liep geen studievertraging op, tot haar vader overleed en zij een tentamen mistte. Ze beroept zich in haar zaak op bijzondere omstandigheden.

Bewust risico

De examencommissie schrijft in haar verweerschrift dat de student gedurende de gehele studie niet alle kansen voor dat tentamen heeft genomen en daarom ‘bewust risico heeft genomen’.  ‘Studenten krijgen twee kansen per jaar. En alleen een extra kans als er echt geen andere mogelijkheid is. Ze kunnen niet zomaar kiezen om ergens wel of niet aan deel te nemen.’

De Collegevoorzitter vraagt de examencommissie naar de prestaties van de student. Deze geeft aan dat de inzet en resultaten fantastisch zijn onder deze omstandigheden. De student voegt daar aan toe: ‘Ik heb er ondanks de situatie alles aan gedaan om dit jaar af te studeren. Ik vind het jammer dat ik afgerekend word op de momenten die ik niet gegrepen heb.'

Nieuwe kans

De zaak wordt door de rechter gegrond verklaard. De student krijgt een nieuwe kans om het tentamen te maken. Mogelijk wordt er voor haar een nieuwe toets gemaakt. Anders kan zij hier in oktober aan deelnemen  en ontvangt zij een restitutie van het collegegeld van tussenliggende maanden. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?