Terug naar overzicht

Docenten basiskennis ICT bijbrengen

De doelstelling van ViA is het onderwijs efficiënter en beter maken met behulp van digitalisering. Een mooi streven van de academies, maar omdat te doen moet er wel een zekere vorm van basiskennis liggen, zo beseft Ralph Simons,  de projectleider van ViA.

40 procent op basisniveau

Er is begonnen om docenten basiscursussen aan te bieden op het gebied van social media, Blackboard, werken met Office, digitaal toetsen, Smartboard en multi-media gebruik. ‘De bedoeling is dat docenten vier van de zes onderdelen beheersen. Op dit moment hebben we 40 procent van de docenten op basisniveau gebracht’, legt Simons uit. ‘Naast de basiscursus gaan  we ook terugkomdagen organiseren. Daarin delen docenten hun ervaringen. Wat hebben de gedaan met de opgedane kennis? Hoe gebruiken ze die in de praktijk?’

Naast de basiscursussen is er een traject voor de 7,5 procent docenten die tot de categorie gevorderden behoren. ‘Daar starten we projecten mee op die ze samen met studenten uitvoeren. Denk daarbij aan werken in de 3D omgeving van The Cave’, vertelt Anne Gordijn van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu. ‘We kijken daarbij vooral naar interdisciplinaire projecten. Academie overstijgend. Maar ook verbreding binnen de academie zoals we met het programma Aleks doen. Dat is een eigentijds wiskundeprogramma dat ervoor zorgt dat studenten meer tijd aan wiskunde besteden.’

Blokevaluatie

‘Studenten moeten merken dat het onderwijs beter wordt’, zegt Simons. Dat meten we bijvoorbeeld via een aantal vragen in de blokevaluatie. Studenten geven ook aan dat er meer gebruik wordt gemaakt van ICT in de lessen. Ook van de samenwerking met andere opleidingen in de interdisciplinaire projecten horen we alleen maar positieve dingen.’

Het College van Bestuur is enthousiast van de vorderingen die ViA in twee jaar heeft gemaakt. ‘De bedoeling is dat alle nieuwe Avansdocenten aan onze basistraining mee gaan doen, ook van de niet-technische academies.’  [AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?