Terug naar overzicht

Fraude bij inzage tentamens, of niet?

Twee docenten beschuldigen, onafhankelijk van elkaar, de student ervan dat ze tijdens het inzagemoment antwoorden op de formulieren van twee tentamens heeft geschreven. De examencommissie neemt de zaak serieus en sluit de student uit van deelname aan de eerstvolgende hertentamens. ‘We willen de kwaliteit van het hbo-diploma waarborgen, dan is fraude uit den boze.’

Zware beschuldiging

‘Fraude is een zware beschuldiging, ik heb het niet gedaan’, zegt de student tijdens de zitting van het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans. ‘Ik heb het gevoel dat de docent een beeld van me heeft dat niet klopt.’

De zaak draait om twee tentamens. Daarop is te zien dat een gedeelte van de tekst met de ene pen en een deel met een andere pen is geschreven. ‘Dat doe ik altijd. Ik maak het tentamen met een pen en laat de vragen die ik niet meteen kan beantwoorden open. Daarna loop ik alles met een andere pen na’, verweert de student zich.

Bewaarplicht

Het College van Beroep zou graag andere tentamens van dezelfde student willen zien ter vergelijking. De academie had nog maar één ander tentamen liggen. Dat was niet met twee verschillende pennen gemaakt. ‘Vreemd dat er nog maar een tentamen ligt, u weet dat er een bewaarplicht geldt?’, vraagt het docentlid van het College van Beroep aan de voorzitter van de examencommissie.

De examencommissie schaart zich achter het oordeel van de twee docenten. ‘Het valt op dat de docent correcties nergens over de tekst schrijft, behalve op plaatsen waar met een andere pen is geschreven. Het lijkt me niet overtuigend dat een docent de juiste antwoorden opschrijft, als die antwoorden al op het blad staan’, zegt de voorzitter van de examencommissie.

Surveillanten?

Het College van Beroep vraagt zich af of het mogelijk is om tijdens het inzagemoment zulke lappen tekst toe te voegen. Er zijn toch surveillanten bij? ‘Er waren vier studenten en twee surveillanten in het lokaal. Zoals gebruikelijk moesten we onze tassen op de gang laten staan en mochten we alleen een potlood gebruiken toen we het tentamen ter inzage kregen’, zegt de student. De examencommissie zegt niet te weten wie er aanwezig was op het moment van inzage. 'We waren er zelf niet bij.'

Het College van Beroep verklaart de zaak ongegrond. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?