Terug naar overzicht

In Memoriam

The beauty of the heart cannot be stolen

Richard Verhoeven
12 maart 1993-20 juni 2012

Wij zijn geschokt en ontdaan door het overlijden van onze eerstejaars student Richard Verhoeven. Na een dappere strijd, veroorzaakt door een hartstilstand, heeft Richard zich gewonnen moeten geven.

We zullen Richard herinneren als een heel bijzondere jongen. Altijd open en vrolijk. Betrokken en sociaal. Zijn inzet en bijdrage aan promo-activiteiten, Pabo-kamp en Paborama waren buitengewoon en maken dat hij bij velen van ons bekend en geliefd is.

Treffend is ook dat Richard zo gelukkig was, dat hij binnen de opleiding tot Leraar Basisonderwijs echt zijn bestemming had gevonden. Aan hem is een prachtige leraar verloren gegaan.

Richard laat bij ons veel herinneringen maar ook een grote leegte achter. We hopen zijn kwaliteiten en levensmotto ‘What doesn’t kill you, makes you stronger’ na te leven, in dierbare herinnering.

Bij de vaklokalen van de Pabo is in ruimte HA208 in de komende weken een herdenkingshoek ingericht. Iedereen die even in alle rust bij Richards overlijden stil wil staan, kan daar terecht. Er ligt een boekje waarin we herinneringen aan Richard of een wens/gedachte voor zijn familie op kunnen schrijven.

Studenten, medewerkers en directie van de Pabo,

Avans Hogeschool Breda.

your heartbeat falters

taking you too far away

for us to follow

wherever you go

our love will accompany

your sweet and brave soul

hang on to our hands

we will hold you, in our heart

you’ll live on, always

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?