Terug naar overzicht

Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Gisteren nam de Eerste Kamer hierover een motie aan. Studentenverenigingen hebben zich altijd verzet tegen een verhoging van de leeftijdsgrens, omdat dit problemen zou geven met zeventienjarige leden in de sociëteit. Eerstejaars hbo’ers zouden moeilijker lid kunnen worden en dat zou niet goed zijn voor de diversiteit binnen verenigingen.

Licht alcoholhoudende dranken

Twee weken geleden debatteerde de Eerste Kamer over de nieuwe drank- en horecawet. Toen pleitte PvdA-senator Pauline Meurs ervoor om de leeftijdsgrens voor licht alcoholhoudende dranken te verhogen naar achttien jaar.

VVD , CDA en PVV waren tegen, omdat de leeftijdsgrens van zestien jaar al nauwelijks te handhaven viel. Daar moest de regering eerst eens iets aan doen. Maar nu hebben CDA en PVV zich bedacht. Bij nader inzien steunen ze de motie die de PvdA indiende.

De motie roept de regering op de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van dranken als bier en wijn te verhogen tot achttien jaar. Ook in de Tweede Kamer gaan zulke stemmen op. Het staat bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma van het CDA.

Eerstejaars hbo'ers geen lid meer?

De Landelijke Kamer van Verenigingen had al voorspeld dat de leeftijdsgrens in de komende jaren omhoog zou gaan. Dat zou vooral lastig zijn voor de sociëteiten van studentenverenigingen waar ook zeventienjarige eerstejaars rondlopen. ‘Misschien kunnen eerstejaars hbo’ers dan geen lid meer worden’, zei bestuurslid Antoon Kanis. ‘Dat is niet goed voor de diversiteit binnen verenigingen.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?