Terug naar overzicht

‘Na 1,5 jaar pas opnieuw inschrijven’

Osiris

De student stroomde in februari 2011 in na een mbo-opleiding. Volgens de Onderwijs- en examenregeling (OER) moeten studenten met vrijstellingen nog 75 procent van het aantal overgebleven studiepunten behalen in het eerste jaar.

Omdat op 1 februari 2012 nog niet alle behaalde studiepunten waren verwerkt in Osiris werd het bindend studieadvies omgezet in een aanhoudend advies: docenten kregen tot 1 april de tijd om hun cijferadministratie bij te werken.

In die periode kreeg de student een extra herkansing voor een nog niet behaald tentamen. ‘Wij zijn onduidelijk geweest over het vervolg van de studie, daarom gunde we de student nog een extra kans. Maar ook die uitkomst was onvoldoende’, licht de examencommissie toe.

Opnieuw inschrijven

De student kreeg alsnog een negatief bindend studieadvies. Zij lijkt zich tijdens de zitting gemakkelijk neer te leggen bij deze beslissing. Maar ze geeft in haar pleidooi aan zich zo snel mogelijk opnieuw in te willen schrijven bij dezelfde opleiding aan Avans.

Volgens de OER geldt in dit geval dat de student na twaalf maanden zich opnieuw mag inschrijven. Mits deze kan aantonen met een andere opleiding of werkervaring in de tussentijdse periode er een grotere kans van slagen is.

Twaalf maanden

Omdat docenten een maand langer hebben gekregen om de administratie bij te werken, werd pas op 1 april duidelijk dat de student de opleiding moest verlaten. De student geeft aan dat zij zich op twee momenten in kan schrijven, in september en in februari. ‘Omdat mijn cijfers niet tijdig verwerkt zijn, betekent dit dat ik me pas in september 2013 opnieuw in kan schrijven. Dat is over anderhalf jaar!’

Hierop reageert de Collegevoorzitter heel duidelijk: ‘Het eerste advies dateert van 1 februari. Dat dit is aangehouden doet er niet toe. Juridisch gezien gaat dan ook vanaf die dag het termijn van twaalf maanden in.’ De examencommissie lijkt hiermee in te stemmen.

Ongegrond

De zaak wordt ongegrond verklaard. De student heeft genoeg tijd gehad om aan de voorwaarden te voldoen die haar toegang verschaffen tot het tweede jaar. Waarschijnlijk mag zij zich in februari 2013 wel opnieuw inschrijven. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?