Terug naar overzicht

Oorzaken langstuderen onderzocht

Van der Coelen, die toegepaste psychologie studeert bij Fontys, deed voor het Leer- en Innovatiecentrum van Avans onderzoek naar de oorzaken van langstuderen. In 2011 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar de levensgebeurtenissen (zoals een stage doen in het buitenland, een sterfgeval of langdurige ziekte) die volgens langstudeerders ervoor hebben gezorgd dat ze uitlopen. ‘Een belangrijke beperking van deze onderzoeken is dat er geen vergelijking is gemaakt met studenten die geen vertraging hebben. Ik heb mijn enquête uitgezet onder zowel langstudeerders als nominale studenten. We kunnen nu dus wel een vergelijking maken.’

Geen invloed

Uit het onderzoek van Van der Coelen komen vooral een aantal opvallende resultaten naar voren als het gaat om life events die niet van invloed zijn op langstuderen. ‘Zaken als sport, muziek maken en uitgaan hebben geen invloed op het feit of iemand wel of niet uitloopt in zijn studie. In de eerdere onderzoeken onder langstudeerders werden deze factoren wel genoemd. Maar vergelijk je het met nominale studenten dan zie je geen verschil.’

Als het gaat om kenmerken van langstudeerders dan vallen drie oorzaken op. De eerste is dat veel langstudeerders hun studie gekozen hebben op basis van een hogere status, betere baankans of beter salaris. ‘Dit is dus een punt waar je bij intakegesprekken rekening mee kunt houden. Als iemand zijn studiekeuze op deze manier motiveert, kun je doorvragen en mensen mogelijk bewegen een betere keuze te maken’, zegt Van der Coelen.

Studieloopbaanbegeleiding

Ook studieloopbaanbegeleiding blijkt een belangrijke rol te spelen bij langstudeerders. ‘Er wordt aan studieloopbaanbegeleding gedaan, maar we weten nog niet op welke manier dat het meest effectief is. Ik kan me zo voorstellen dat studieloopbaanbegeleiders zich pro-actief moeten opstellen. Informeer bij studenten waarom ze een bepaald vak niet gehaald hebben. Je moet zorgen dat de student gezien wordt’, zegt Van der Coelen.

De derde oorzaak die duidelijk naar voren komt uit het onderzoek van de Fontysstudent is lage motivatie. ‘Dat is tweeledig. Sommige studenten zijn niet gemotiveerd omdat ze niet genoeg uitgedaagd worden in hun studie. Een andere groep heeft een verkeerde studiekeuze gemaakt. Met studieloopbaanbegeleiding kun je al bij beide groepen in het eerste jaar ingrijpen.’

Hippocampus

Zowel studieloopbaanbegeleiding als intake-gesprekken zijn bij Avans al punten van aandacht binnen het Hippocampus-project. ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat Avans op de goede weg is, dat is ook fijn om te weten’, zegt Van der Coelen. [AR]

Het hele onderzoek vind je hier .

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?