Terug naar overzicht

Prestatieafspraken Avans: minimaal 12 contacturen

De prestatieafspraken van Avans met de overheid zijn grotendeels gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Veel onderdelen van het document zijn dus al langer bekend. Hieronder de afspraken kort op een rijtje:

 • Maximaal 25 procent van de eerstejaarsstudenten verlaat Avans na een jaar.
 • Minimaal 75 procent van de voltijdstudenten geeft in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de opleiding in het algemeen.
 • In 2015 kent Avans geen enkele voltijdopleiding die in het eerste jaar minder dan 12 contacturen heeft.
 • Avans streeft ernaar dat op 1 januari 2016 70 procent van de docenten een masteropleiding heeft afgerond.
 • De zuivere overhead blijft op 23 procent volgens de Berenschot-systematiek.
 • De partners in de regio zijn tevreden over de breedte en de kwaliteit van het portfolio van Avans.
 • In 2015 geven studenten minimaal een 7 voor de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk.
 • In 2015 heeft Avans voor alle opleidingen het bijzonder keurmerk ‘duurzaam onderwijs’ op de NVAO-accreditatie gehaald.
 • Het Expertisecentrum Veiligheid wordt uitgebouwd tot Centre of Expertise Public & Social Safety.
 • De bestaande activiteit op het gebied van Biobased Economy wordt uitgebouwd tot een Centre of Expertise Biobased Economy.
 • Avans groeit uit tot hét kenniscentrum voor praktijkgericht en toegepast onderzoek voor de regio in 2020. [AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?