Terug naar overzicht

PvdA: ov-reisrecht niet inperken

De aanvullende beurs blijft wel bestaan, blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de Partij van de Arbeid vanmiddag in concept presenteerde. Wat studenten aan basisbeurs verliezen kunnen ze lenen en naar draagkracht terugbetalen. Leningen die na vijftien jaar nog openstaan worden kwijtgescholden.

Investeren in kwaliteit onderwijs

De opbrengst van het afschaffen van de basisbeurs in bachelor- en masterfase ‘wordt in het PvdA-plan volledig geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs’. Niet duidelijk is in hoeverre daarmee ook het hoger onderwijs bedoeld wordt.

PvdA-kamerlid Ronald Plasterk pleitte onlangs al voor het gratis maken van technische studies. Dat staat nu ook in het verkiezingsprogramma. De partij verwacht dat het aantal studenten aan technische opleidingen daarmee zal verdubbelen.

Toegankelijk

Het hoger onderwijs moet toegankelijk blijven en er moeten zo min mogelijk drempels zijn voor studenten die opleidingen willen stapelen.

‘Nietszeggende opleidingen’ gaan verdwijnen als het aan de PvdA ligt. De minister van Onderwijs krijgt wat haar betreft de bevoegdheid om direct te snijden in het opleidingsaanbod.

Verder wil de PvdA de bezuinigingen terugdraaien op promotieplekken die werden gefinancierd uit de aardgasbaten (de FES-gelden). De publieke onderzoeksinvesteringen moeten zo spoedig mogelijk weer op het niveau van Duitsland en Zwitserland komen. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?