Terug naar overzicht

SP: wanpresterende bestuurders hard aanpakken

Uit het verkiezingsprogramma blijkt dat de SP eerst wil investeren om de economie weer op gang te helpen. De partij wil bijvoorbeeld 'onderhoud aan woningen en spoorwegen, scholen en universiteiten, dijken en wegen naar voren halen'.

De socialisten willen daarnaast meer geld uittrekken voor 'onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek'. Opdrachtgevers en onderzoekers moeten zich ook allemaal aan de gedragscode voor onafhankelijk onderzoek houden.

Geen prestatieafspraken

In het hoger onderwijs zouden er 'meer kleinschalige opleidingen met intensieve begeleiding' moeten komen, meent de SP. De ‘diplomabonus’ verdwijnt, 'want kwaliteit gaat boven rendement'.  Daarom worden er ook geen prestatieafspraken gemaakt over het aantal diploma’s dat onderwijsinstellingen uitreiken.

Landelijke examens waar mogelijk

In het hbo moet beter toezicht komen op het eindniveau. 'Waar mogelijk voeren we landelijke examens in', aldus het programma. 'Grote hogescholen worden gestimuleerd zich op te splitsen.' Verder hebben 'overbodige organisaties als de HBO-raad' geen subsidie meer nodig.  

Bureaucratie is de partij een doorn in het oog. 'We onderzoeken de kosten voor bureaucratie in het onderwijs en ontwikkelen een maximum waaraan onderwijsinstellingen zich moeten houden.' Sowieso mogen bestuurders van de SP niet meer dan een minister verdienen.  

Basisbeurs blijft

De aanvullende beurs moet omhoog om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen. De basisbeurs moet blijven, vinden de socialisten: 'Aan een leenstelsel hebben we geen behoefte, omdat scholieren en studenten hier geen belang bij hebben.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?