Terug naar overzicht

Taakbelasting Avansbreed regelen?

De Bredase studenten Personeel en Arbeid (P&A) Ymke Visser en Paul Dekkers doken in de taakbelasting op Avans. Ze onderzochten het taakbelastingmodel bij de zes techniek- en ict-academies. Doel van het onderzoek was kijken hoe het taakbelastingmodel bij deze academies beter kan, zodat de medewerkerstevredenheid toeneemt en de werkdruk afneemt.

Transparantie

Paul en Ymke spraken met directieleden, docenten en inzetcoördinatoren. Uit de gesprekken bleek onder andere dat docenten niet goed weten op basis waarvan de normuren tot stand komen. Docenten willen meer transparantie.

Het grootste probleem is dat er totaal geen uniformiteit is op Avans. Ymke: ‘De ene academie heeft als inzetsysteem wat sheets in Excel, de ander werkt met Acces. Sommige academies hebben zelf wat in elkaar geknutseld op het web of op eigen houtje software aangekocht. Het verbaasde ons echt dat een grote, professionele organisatie als Avans dat toestaat.’

Toekomstscenario’s

In hun eindconclusie plaatsten de P&A-studenten drie toekomstscenario’s op een rij. De eerste is dat er één Avansbreed taakbelastingmodel en inzetsysteem komt, met voor alle academies dezelfde urennormering en dezelfde procedures. Scenario 2 is om alles gelijk te trekken voor de zes techniekacademies. Scenario 3 is dat elke academie zelfstandig blijft werken, maar wel met één inzetsysteem voor de zes techniekacademies.

Paul en Ymke menen dat scenario 2 de beste oplossing is. Eén Avansbreed systeem lijkt misschien wenselijk, maar het zou veel flexibiliteit missen. Hierdoor twijfelen de studenten aan het draagvlak onder docenten voor dit scenario. Ymke: ‘Verder is het maar de vraag of een Avansbreed systeem haalbaar is, ook qua tijd en inspanning, om doorgevoerd te krijgen: om alle academies op één lijn te krijgen.’

Willen is kunnen

Bestuurslid Marja Kamsma is blij met het gedegen afstudeeronderzoek. Kamsma pleit voor toekomstscenario 1: ‘Er zijn te weinig goede argumenten om aparte systemen te behouden. Haalbaarheid is relatief: willen is kunnen. Ik denk dat zowel medewerkers als studenten profiteren van een Avansbreed taakbelastingmodel en inzetsysteem. Roosteren zal veel sneller en makkelijker gaan.’ [LJ]

Lees het complete artikel in Punt10, die vanaf nu in de bakken ligt en hier online te lezen is.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?