Terug naar overzicht

Toch mastereis bij verlenging contracten

De brief kwam dinsdag ter sprake tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Drie weken eerder had Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur, de AMR laten weten dat de mastereis níet gold voor tijdelijke contracten. Het artikel van Punt hierover was voor Van Kelle aanleiding om de brief te schrijven.

70 procent

Het aannamebeleid is een voortvloeisel uit de zogenoemde prestatieafspraken, waarmee alle hogescholen en universiteiten moeten aantonen hoe ze de kwaliteit van het onderwijs gaan verbeteren. Een van de eisen vanuit de overheid is dat het aantal docenten met een masterdiploma wordt opgeschroefd, Avans wil dit verhogen tot 70 procent. Het College van Bestuur probeert dat voor elkaar krijgen door alleen nog docenten aan te nemen met een masterdiploma.

Nu blijkt dat aannamebeleid dus ook te gelden voor docenten bij wie het tijdelijke contract wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Van Kelle zegt hierover in de brief: ‘Ook bij dit keuzemoment speelt het al dan niet hebben van een master, of het starten met een master-project, een essentiële rol, omdat dit nodig is om de gestelde percentages te halen.’

Verwarring

De tegenstrijdigheid tussen de verklaring van Paul Rüpp en de brief van Doetina van Kelle zorgt voor de nodige verwarring bij de AMR. ‘We krijgen twee verschillende signalen te horen’, zegt docentlid René van der Burgt. ‘Maar als het klopt wat in de brief staat, willen we ook instemming over dit aannamebeleid.’

De raad vindt het in dat geval bovendien vreemd dat het beleid zo plotsklaps wordt ingevoerd. Van der Burgt: ‘Toen de reiskostenregeling veranderde, had je een overgangsperiode. Waarom hierbij niet?’ Hij krijgt bijval van docent Jacques Pijnappels: ‘In deze tijd dat mensen blij zijn met een baan, moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Ik vind dat wij moeten inzetten op een overgangsregeling.’ [CT]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Prestatieafspraken Avans: minimaal 12 contacturen 21-06-2012

Prestatieafspraken: hogescholen durven weinig te beloven 21-06-2012

'Prestatieafspraken internationaal uniek' 18-06-2012

Geen mastereis bij verlenging contracten 06-06-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?