Terug naar overzicht

Zijlstra: minder Engels in hoger onderwijs

Vorige week raakte het debat in de Tweede Kamer enigszins verhit toen CDA en PVV zich sterk maakten voor het Nederlands in het hoger onderwijs. Waarom zouden studenten zoveel in het Engels moeten schrijven en spreken, vroegen deze partijen zich af.

‘Gebrekkig Engels heeft effect op het denkvermogen van studenten en hun beheersing van de Nederlandse taal’, zei PVV-kamerlid Harm Beertema, die vond dat internationalisering niet te ver moest gaan.

 

Nederlands is geen raar dialect 

Zijn collega Biskop van het CDA sloot zich daarbij aan. ‘De Nederlandse taal is niet een of ander raar dialect’, zei hij. Hij haalde met enige verontwaardiging een voorbeeld aan van een Nederlandse student die bij een Nederlandse hoogleraar geen Nederlandstalige scriptie mocht schrijven.

 

D66 en VVD gingen ertegenin. Het is juist logisch om studenten voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt en een internationale wetenschappelijke wereld. Boris van der Ham (D66) dacht dat Biskop daar alleen maar bezwaar tegen maakte “omdat het lekker klinkt”. Wel kon hij zich iets voorstellen bij een speciale onderwijsbevoegdheid voor de Engelse taal, om te garanderen dat de docenten goed genoeg Engels spreken en schrijven.

 

Waar bemoeit het CDA zich mee? 

Anne-Wil Lucas van de VVD vroeg zich bovendien af waar het CDA zich mee bemoeide. De christendemocraten zijn toch juist voorstander van autonomie van hogescholen en universiteiten? Waarom zouden de instellingen dan niet zelf hun voertaal mogen kiezen?

Maar demissionair staatssecretaris Zijlstra had meer begrip voor de kritiek. Er moet iets aan het niveau van het Engels van studenten en docenten gebeuren, meende hij. ‘Een docent moet goed in het Engels getraind zijn als hij in het Engels lesgeeft. Het is nog niet op het juiste niveau, maar daar wordt stevig aan gewerkt.’

Waarom Engels? 

Zijlstra wil bovendien dat kwaliteitsbewaker NVAO bij het beoordelen van opleidingen kijkt waarom er in het Engels wordt lesgegeven. ‘In goed Nederlands: er moet een sanity check plaatsvinden.’ Wie Nederlandse studenten opleidt voor de Nederlandse arbeidsmarkt, moet dat eigenlijk in het Nederlands doen, stelde hij. In de wet staat immers dat het hoger onderwijs in principe Nederlandstalig is, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. 

De NVAO, die de kwaliteit van opleidingen zesjaarlijks keurt, zegt in een telefonische reactie dat zij het voorstel van Zijlstra afwacht. ‘Nu al kijken we naar de internationalisering van opleidingen’, zegt een woordvoerder. ‘We willen ook weten of docenten in staat zijn het onderwijs te geven dat de opleiding aanbiedt. Daar hoort ook bij of ze het Engels beheersen of niet, maar dat is nog geen expliciet criterium.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?