Terug naar overzicht

Zijlstra steunt betere gedragscode hbo

De Socialistische Partij had vragen gesteld over de vernietigende evaluatie van de branchecode voor goed bestuur in het hbo. Moest de staatssecretaris niet ingrijpen, als hij deze evaluatie zag? Maar liefst achttien van de 38 hogescholen hielden zich immers niet aan de code.

Teleurstellend

Dat is inderdaad teleurstellend, aldus Zijlstra, maar eigenlijk staat hij erbuiten. Het is een gedragscode van de hogescholen zelf, niet van de overheid. De hogescholen zullen zelf moeten beslissen hoe ze ermee omgaan.

Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat de hbo-bestuurders de kritiek zullen begrijpen. Ze zijn immers ‘zelf in staat gebleken de eigen code zeer kritisch tegen het licht te houden en in alle openheid te komen tot een navenant kritische zelfevaluatie’.

Kritiek

De kritiek op de code was inderdaad niet mals. De code heeft momenteel geen ‘tanden’, vond de evaluatiecommissie. Als hogescholen zich er niet aan houden, dan merken ze daar niets van. Er zouden sancties moeten komen voor instellingen die zich eraan onttrekken. Ook zou code op onderwijs toegesneden moeten zijn; nu zou het net zo goed de code voor een willekeurige andere sector kunnen zijn.

Bovendien zou de branchecode verankerd moeten worden in de wet op het hoger onderwijs. Zijlstra laat nu weten dat hij die aanbeveling steunt, als de hogescholen ‘een fors aantal verbeteringen’ doorvoeren in de gedragscode.

Aanbevelingen overnemen

De HBO-raad stak de hand in eigen boezem. Voorzitter Thom de Graaff zei dat alle aanbevelingen overgenomen zouden worden. Andere bestuurders steunden hem daarin. In het najaar beslist de HBO-raad over een nieuwe code. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?