Terug naar overzicht

Zware sanctie voor spiekbriefje

Voorbedachte rade
De student erkent de gepleegde fraude, in haar verweerschrift geeft ze aan spijt te hebben. Maar deze zware sanctie zou verstrekkende gevolgen voor haar studievoortgang kunnen hebben, een negatief bindend studieadvies.

De collegevoorzitter vindt de sanctie ook ernstig. Waarop de examencommissie aangeeft dat het hier fraude met voorbedachte rade betreft: ‘En daar staat nou eenmaal een passende straf voor.’

Tijdens de zitting blijkt dat de student nog drie tentamens moet halen om haar studie voort te mogen zetten. Deze tentamens kan ze nog halen in de herkansingsweek. De examencommissie is coulant geweest, want de herkansingsweek had ook binnen het termijn van het kwartaal kunnen vallen.

De examencommissie geeft tevens aan dat ze voor de verplichte toets Nederlands – waarvoor ze vanwege de sanctie een kans mist – een extra kans kan aanvragen. ‘Haar resultaten tot nu toe zijn prima. Als ze aan kan tonen dat ze een gemotiveerde student is, bestaat er een mogelijkheid voor een extra kans.’ Waarop de Collegevoorzitter aangeeft dat ze twijfelt of deze wordt toegekend omdat het fraude betreft.

Emotioneel
De student was niet aanwezig tijdens de zitting, maar in een telefonisch gesprek met de Collegevoorzitter geeft de geëmotioneerde student aan graag verder te willen met de opleiding. De voorzitter vertelt haar dat ze nog aan de herkansingsweek mag deelnemen en als duidelijk wordt dat ze een extra kans kan aanvragen voor bepaalde toetsen, lijkt de student iets te kalmeren.

Toch is de student behoorlijk aangeslagen: ‘Je wilt niet weten wat ik de afgelopen tijd heb moeten doorstaan. Ik heb twee maanden op uitsluitsel moeten wachten. Mijn motivatie is hierdoor tot een dieptepunt gekelderd.’

De rechter verklaart de zaak, ondanks de zware sanctie, ongegrond. De student heeft fraude gepleegd: ‘En er moet nou eenmaal een strikt beleid worden gevolgd.’ Ze heeft in ieder geval nog mogelijkheden om haar studie af te ronden. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?