Terug naar overzicht

DUO past aanvraagformulier aan

Tot voor kort konden Europese arbeidsmigranten niet zo snel bij DUO aankloppen, maar vorige week oordeelde het Europese Hof dat de bestaande Nederlandse regels voor ‘meeneembare studiefinanciering’ indirect discriminerend zijn voor migrerend werknemers. Het Hof vindt het niet eerlijk dat Europese werknemers in Nederland pas studiefinanciering voor hun kinderen kunnen aanvragen als ze drie van de afgelopen zes jaar in ons land werkten, omdat het voor deze groep veel lastiger is aan die eis te voldoen dan voor Nederlanders.

Run op stufi voorkomen

Die regels waren juist opgesteld om een Europese run op de Nederlandse stufi te voorkomen: de overheid wilde voorkomen dat ontvangers van meeneembare studiefinanciering geen enkele band met Nederland hebben.

Nu gaat het roer om. Hoewel de website van DUO nog melding maakt van de ‘drie uit zes’-regel, kunnen Europese werknemers een aanvraag indienen zodra zij een arbeidscontract van ten minste 32 uur per maand hebben. Daarvoor moeten ze voorlopig nog even het oude (Nederlandstalige) aanvraagformulier invullen, maar dat wordt zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie, zegt een woordvoerder van DUO.

Goedgekeurde opleiding

Studerende kinderen hebben recht op Nederlandse studiefinanciering zolang hun ouders hier werken. Zij mogen dan echter geen beurs krijgen van het land waar zij studeren en moeten daar een goedgekeurde opleiding volgen. De overheid van het desbetreffende land moet de opleiding erkennen en het eindniveau moet vergelijkbaar zijn met soortgelijke studies in Nederland.

Op dit moment maken zo’n negenduizend studenten gebruik van meeneembare studiefinanciering. Ongeveer duizend van hen krijgen een beurs op basis van het migrerend werknemerschap van hun ouders, weet DUO.

Om te voorkomen dat Europese werknemers massaal studiefinanciering voor hun kinderen aanvragen en de kosten uit de hand lopen, gaat staatssecretaris Zijlstra het budget voor meeneembare studiefinanciering beperken tot 45 miljoen euro per jaar (de kosten van meeneembare studiefinanciering op dit moment). Hij wil daartoe nog voor de zomer de wet wijzigen.

Verplichting in Nederland te werken

Ook onderzoekt het ministerie of het mogelijk is om studenten die stufi krijgen voor hun opleiding in het buitenland, te verplichten na hun afstuderen een aantal jaren in Nederland te wonen of werken.

Het probleem zou zichzelf grotendeels kunnen oplossen als na de verkiezingen de basisbeurs wordt afgeschaft. Daarvoor lijkt zich een meerderheid in het parlement af te tekenen. Dan zou meeneembare studiefinanciering nog enkel bestaan uit een ov-vergoeding, studielening en wellicht een aanvullende beurs. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Mogelijke run op basisbeurs 27-06-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?