Terug naar overzicht

Hbo: snel duidelijkheid prestatieafspraken

Ze hebben een grote inspanning verricht, vinden de hogescholen. Eind april hebben zij al hun ambities en streefcijfers op papier gezet en bij het ministerie ingeleverd. Als alles volgens plan verloopt, gaat uiteindelijk zeven procent van hun bekostiging van hun prestaties afhangen.  

Deadline

Eigenlijk zouden ze in september hun handtekening onder de afspraken met het ministerie zetten, maar gisteren liet staatssecretaris Zijlstra weten dat hij meer tijd nodig heeft: 1 november is nu de deadline.

Zijlstra maakt niet duidelijk wat de reden is voor de vertraging. De Raad van State heeft hem advies gegeven over de prestatieafspraken, maar daar wilde hij nog niet op ingaan. Pas eind juli stuurt de staatssecretaris het samen met zijn reactie naar de Tweede Kamer.  

Juridische problemen

Dat vinden de hogescholen een veeg teken. Ze vermoeden juridische problemen: 'Kennelijk zijn de aarzelingen die de hogescholen eerder uitspraken niet zonder grond.' Ze verhogen de druk op de staatssecretaris en dringen erop aan dat hij het advies van de Raad van State zo snel mogelijk openbaar maakt.

Volgens sommige juristen zijn de prestatieafspraken in strijd met de Grondwet, omdat ze niet in de wet op het hoger onderwijs zijn verankerd: een maatregel van bestuur zou niet genoeg zijn voor zo’n ingrijpende wijziging van de financiering. Zijlstra blijft echter vertrouwen houden in de ingeslagen weg, liet hij gisteren weten.

De universiteiten maken zich minder zorgen en wachten rustig af. Ze benadrukken dat ze zich aan alle afspraken hebben gehouden en steunen 'de ingeslagen weg'. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Langer wachten op prestatieafspraken 10-07-2012

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?