Terug naar overzicht

Onduidelijkheid eigen inbreng in rapport

Het zijn de laatste loodjes voor de deeltijdstudent Management, Economie en Recht. Zijn eindscriptie is al ingeleverd en goedgekeurd, er rest hem alleen nog het vak KMA. Op basis van zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven wil de student een vrijstelling voor dat vak. De vrijstellingscommissie wil die niet geven omdat voor hen niet duidelijk is wat de eigen inbreng is in het door de student ingeleverde bedrijfsrapport. Daarop spant de student een zaak aan bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Kwaliteit hbo-diploma voorop

‘De bewaking van de kwaliteit van het hbo-diploma staat voorop. Er is niet genoeg bewijs dat de student elders aan de eisen van het vak heeft voldaan, vandaar dat we het advies van de vrijstellingscommissie volgen’, is de motivering van de examencommissie.

‘Uit het rapport blijkt dat ik mezelf een aantal doeleinden heb gesteld. Die heb ik voor de volle honderd procent behaald. Mijn naam staat op het rapport en alles is getekend door  mijn  directeur. Ik vraag me af hoe ik nog inzichtelijker kan maken wat mijn inbreng is geweest’, stelt de studenten tegenover het College. Een belangrijk onderdeel van KMA is verandermanagement. Volgens de student gaat daar zijn hele rapport om; ‘ik heb in opdracht van mijn bedrijf in een jaar tijd een verliesmakend onderdeel omgezet naar een winstgevend onderdeel. Als dat geen verandermanagement is.’

Haken en ogen

De bij de zaak aanwezige opleidingscoördinator ziet wat haken en ogen. ‘Het rapport voldoet niet aan de door de opleiding gestelde eisen. Er is een andere systematiek gebruikt dan die wij hanteren. Bovendien is voor ons niet duidelijk wat de persoonlijke inbreng van de student was in het gehele traject.’

Het docentlid van het College bladert door het rapport. ‘Er staat hier een telefoonnummer van de directeur. U heeft niet overwogen hem te bellen?’ De opleidingscoördinator moet bekennen dat hij dat nog nooit gedaan heeft. ‘Het is een volstrekt unieke situatie die zich nu voordoet.’ ‘Maar’, zo vraagt de voorzitter van het College van Beroep zich af, ‘het kan toch niet zo zijn dat omdat iets nieuw is u verder niet kunt handelen?’

‘De onderwijsinspectie is in december nog op bezoek geweest. Die kijkt tegenwoordig extra kritisch naar vrijstellingen. Bijvoorbeeld hoe je de competenties van een student kunt aantonen. De vrijstellingscommissie vindt dat gewoon niet duidelijk blijken uit de beschikbare documenten’, zegt de opleidingscoördinator.

Rijden zonder rijbewijs

Voor de examencommissie is het duidelijk. ’De student kan zijn KMA in oktober halen, dan zijn alle belangen gediend. We laten toch ook niemand rijden zonder rijbewijs ondanks dat we eigenlijk wel weten dat hij goed kan rijden.’

Het College van Beroep verklaart de zaak ongegrond; de student had meer kunnen doen om zijn eigen inbreng duidelijk te maken. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?