Terug naar overzicht

Senioren willen zelfstandig bankieren

Zelfstandig
Van Roosmalen onderzocht het bankiergedrag van 60+ers bij de Rabobank Het Groene Woud Zuid. Het is een groep klanten die nog niet specifiek wordt bediend. En om dat wél te doen, lijkt rendabel. Want Nederland vergrijst: 37 procent van het totaal aantal particuliere klanten zonder financieel adviseur van de bank behoort tot deze groep.

Aan de hand van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek kwam Van Roosmalen tot de conclusie tot de behoefte dat senioren bepalen waar, wanneer en hoe zij bankieren. Ze gebruiken steeds vaker internet. Hiermee tonen zij zich zelfstandig en verwerven daarmee een volwaardige status binnen de maatschappij.

Investeren in internet
De groep 60+ers kan beter bediend worden. Operationeel moet zich dat uiten in een marketingmix van personeel, plaats en promotie. Bankmedewerkers krijgen een training op het gebied van klantfocus, dat verhoogt de kwaliteit van adviesgesprekken.

De bank zou moeten investeren in internetbankierworkshops. In zijn conclusie stelt Van Roosmalen ook dat het inrichten van een seniorendesk op de lokale bankensite en promotie hiervan resultaat gaat opleveren.

Beeldje
De jury beoordeelde drie scripties, Van Roosmalen bleek dus de beste te hebben geschreven. Voor deze prestatie kreeg de deeltijdstudent van het Marketinggenootschap ook een beeldje, zoals het genootschap elk jaar uitreikt. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?