Terug naar overzicht

‘Veel Antillianen lossen studieschuld niet af’

Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die op de Antillen zijn geboren, maar in Nederland hebben gestudeerd. Personen die te weinig verdienen om hun schuld te hoeven terugbetalen zijn niet in de cijfers van eind 2011 meegerekend.

Wanbetalers

Zijlstra spreekt van een ‘onaanvaardbaar hoog percentage van wanbetalers’. Ze moeten gewoon hun schuld aflossen, vindt hij. ‘Afbetaling van schuld is niet vrijblijvend.’  Zeker omdat terugbetaling ‘onder sociale voorwaarden’ kan plaatsvinden. Net als voor andere oud-studenten met een studieschuld geldt dat ze naar draagkracht kunnen terugbetalen, dat een restschuld na vijftien jaar wordt kwijtgescholden en dat debiteuren jokerjaren kunnen inzetten als ze tijdelijk niet willen of kunnen terugbetalen.

Wanbetalers krijgen eerst een aanmaning en vervolgens een deurwaarder over de vloer, en dat blijft zo, schrijft Zijlstra. De kosten daarvan zijn voor rekening van de wanbetaler, net als in Nederland.

Draagkrachtregeling

Aflossers op de Antillen zouden extra belemmeringen ondervinden bij het terugbetalen van hun schuld en de precieze afbetalingsregelingen niet altijd kennen. Zo maakt maar achttien procent van de afbetalers gebruik van de draagkrachtregeling. Die moeten schuldenaren zelf aanvragen, waarbij ze inkomensgegevens moeten overleggen.

Zijlstra start nu een pilot waarbij afbetalers uit Caribisch Nederland in hun eigen valuta kunnen terugbetalen via een lokale bankrekening. Dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde, maar als het een succes blijkt gaat hij zo'n systeem ook invoeren op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. [HOP/MdV]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?