Terug naar overzicht

Verplichte toelatingstoets voor pabo

Pabostudenten hebben niet in alle schoolvakken eindexamen gedaan. Toch moeten ze op de basisschool wel les kunnen geven in uiteenlopende vakken als Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie. Daarvoor moeten ze op de pabo soms flink worden bijgespijkerd.

Ten minste havo-3 niveau

Daar gaat te veel tijd in zitten, vindt de commissie ‘Kennisbasis pabo’ die advies heeft uitgebracht over de verbetering van de pabo. Alle aankomende pabo-studenten moeten wat haar betreft een toelatingstest doen waaruit blijkt dat ze de genoemde schoolvakken ten minste op havo-3/vmbo-t-niveau beheersen. Ze hoeven die test alleen te doen voor vakken waarin ze geen eindexamen hebben gedaan.

Demissionair staatssecretaris Zijlstra steunt het advies en wil de toetsing wettelijk mogelijk gaan maken. Tot de invoering blijven de huidige instroomtoetsen Nederlands en wiskunde-rekenen meetellen voor het bindende studieadvies in het eerste jaar. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?