Terug naar overzicht

Laat ons weten wat je gaat stemmen!

Bijna twee jaar geleden peilde de redactie in een lifestyle-enquête al eens de politieke voorkeur van studenten. Op Avans bleken GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en met name SP populairder dan in de rest van Nederland. De traditionele bolwerken CDA en PvdA zouden juist de helft van hun zetels moeten inleveren en de VVD was net als landelijk de grootste.

Stemgedrag

Om soortgelijke conclusies te kunnen trekken en om alvast warm te draaien voor de verkiezingen van 12 september, slingert Punt opnieuw een vragenlijst het wereldwijde web op. Nu worden behalve studenten ook medewerkers naar hun politieke voorkeur gevraagd. Vooral om te kunnen achterhalen of er verschil is in stemgedrag tussen de twee groepen. Ook wordt er gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en of partijen in bepaalde domeinen juist populairder zijn.

Het invullen van de acht vragen kost ongeveer een minuutje tijd. Klik hier voor de vragenlijst. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?