Terug naar overzicht

Nieuwe aanbesteding cateraar

Onlangs heeft Avans een openbare Europese Aanbestedings-procedure uitgevoerd met betrekking tot de catering activiteiten. De eisen en wensen voor de aanbestedinsprocedure waren het resultaat van onder andere een enquête, gehouden onder studenten, een gesprek met een vertegenwoordiging van de Avans Medezeggenschapsraad en andere input van medewerkers en studenten.

Kort geding

Tegen de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, waarbij Sodexo was aangemerkt als de winnaar, heeft één van de verliezende inschrijvers, VCampus, een kort geding aangespannen. VCampus stelde dat één criterium op een andere wijze geïnterpreteerd had moeten worden. 

De rechtbank heeft onlangs bepaald dat het betreffende criterium voor meerdere uitleg vatbaar was. Avans mag van de rechter de cateringovereenkomst niet gunnen aan Sodexo.

Alternatieven

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de directie van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF), in samenspraak met het College van Bestuur, verschillende alternatieven bekeken.

Besloten is om de aanbestedingsprocedure te annuleren en een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. Hiervoor worden de eisen en wensen voor de nieuwe cateringovereenkomst opnieuw geformuleerd, waarbij de input van de studenten wederom wordt meegenomen. Uiteraard is hiermee enige tijd gemoeid.

Op dit moment is DIF in overleg met de huidige cateraar, Sodexo, om de cateringvoorzieningen op een goede manier te borgen in afwachting van de uitkomst van de nieuwe aanbestedingsprocedure. [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Onbekend wie nieuwe cateraar wordt 26-06-2012

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?