Terug naar overzicht

Snel intrekken langstudeerboete ‘uitgesloten’

De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, die hem vorige week vroeg om de langstudeerboete per 1 september ‘terzijde te leggen’ totdat de formatie van het nieuwe kabinet voltooid is, en met voorstellen te komen om het financiële tekort te dekken dat daardoor ontstaat.

Direct van tafel

Het verzoek kwam nadat CDA-lijstrekker Van Haersma Buma dinsdag tijdens een verkiezingsdebat in Utrecht verrassend liet weten dat de door zijn partij verzonnen en tot dan toe verdedigde boete wat hem betreft per direct van tafel mocht. Maar anders dan PvdA, D66, GroenLinks en de niet aan het debat deelnemende VVD is hij tegen het voor studenten veel duurdere afschaffen van de basisbeurs.

In reactie op het CDA-standpunt sprak staatssecretaris Zijlstra gisteren al van verkiezingsretoriek. In zijn brief aan de Kamer herhaalt hij dat de langstudeermaatregel een wet is die niet zomaar kan worden gewijzigd. Het verlagen van de boete tot nul – wat een jaar geleden onder druk van de SGP gebeurde – is volgens hem evenmin een optie, omdat de hoogte van het collegegeld (inclusief de boete) bij wijze van uitzondering in de wet is opgenomen.

Terugdraaien kost 370 miljoen per jaar

Het volledig terugdraaien van de boete kost volgens de bewindsman 370 miljoen euro per jaar. Als alleen de collegegeldmaatregel wordt ingetrokken zou dat de universiteiten en hogescholen 140 miljoen per jaar kosten. Voor dekking van zulke tekorten ziet Zijlstra geen mogelijkheden.

Donderdag vergadert de Tweede Kamer vervroegd over de langstudeerboete. CDA-onderwijswoordvoerder Sander de Rouwe liet bij BNR-Nieuwsradio weten dat de partijen samen een nette oplossing zullen zoeken, zodat studenten die hun collegegeld plus boete al betaald hebben, niet de dupe worden. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?