Terug naar overzicht

Student komt niet rond zonder ouders

Zes op de tien studenten krijgen geld van hun ouders: uitwonenden gemiddeld 233 euro per maand en thuiswonenden 100 euro per maand. Dit komt neer op respectievelijk 25 en 19 procent van hun totale inkomen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek onder 2.942 hbo- en wo-studenten door het Nibud.

Collegeld en zorgverzekering

Uitwonende studenten hebben elke maand gemiddeld 915 euro aan inkomsten, thuiswonenden 535 euro. De grootste inkomstenbron van studenten is de studiefinanciering, maar twee derde komt alleen rond doordat de ouders belangrijke uitgavenposten voor hun rekening nemen. Het gaat hierbij vooral om collegegeld, de zorgverzekering en studieboeken. Ongeveer 6 procent van de ondervraagde studenten kan zelfs bij de ouders terecht voor een lening.

‘We kunnen deze cijfers jammer genoeg nog niet vergelijken met eerdere jaren, maar deze analyse laat wel zien dat de rol van ouders cruciaal is in de financiële situatie van studenten’, aldus een woordvoerster van het Nibud op NU.nl.

Adviseur

Ouders blijken ook via de opvoeding of als adviseur belangrijk voor de financiële situatie van hun kinderen. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat ruim een derde van de studenten die niet lenen, deze keuze heeft gemaakt omdat ouders dat afraden.

Studenten die vinden dat zij tijdens hun opvoeding goed ingelicht zijn over geldzaken (ongeveer 75 procent), gaan volgens het Nibud beter met hun geld om dan studenten bij wie dat niet het geval is. Deze studenten sparen meer, komen makkelijker rond en houden hun administratie beter bij dan studenten die naar eigen zeggen een minder goede financiële opvoeding hebben gehad. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?