Terug naar overzicht

Student ‘vecht’ voor propedeuse

Emotie

Tijdens de zitting geeft de student het woord aan haar ouders. Die duidelijk geëmotioneerd zijn. Uit het pleidooi blijken er veel klachten te zijn rondom regelingen bij Avans. De belangrijkste in dit geval is de procedure rondom een toets die de student nodig heeft om de propedeuse te behalen.

Volgens de examencommissie is de toets nog niet met een voldoende behaald, vanwege een nieuwe regeling die afgelopen jaar doorgevoerd is. De student doet beroep op de oude regeling die op haar cohort, namelijk 2010-2011, van toepassing zou zijn. Hierdoor zou de toets, en de propedeuse, alsnog zijn behaald.

De student zegt er alles aan gedaan te hebben om haar propedeuse te behalen. Hierbij benadrukt ze vooral dat Avans haar niet voldoende tegemoet zou zijn gekomen wat betreft haar beperking, namelijk dyslexie: ‘Ik heb het gevoel dat er voor studenten met persoonlijke omstandigheden of een beperking geen plaats is op de studie.’

Mondeling

De student heeft 25 procent extra tijd toegekend gekregen voor alle toetsen gedurende haar studie. Maar haar verzoek om toetsen mondeling af te mogen leggen werd niet gehonoreerd. Wel mocht de student de toetsen met een woordenboek in een afgesloten ruimte maken, zodat ze de teksten hardop voor zichzelf voor kan lezen.

‘Studenten Verpleegkunde krijgen gedurende hun loopbaan ook te maken met schriftelijke stukken zoals medische verklaringen, daarom zijn we heel spaarzaam in het toekennen van mondeling toetsen’, luidt de motivatie van de examencommissie.

Onduidelijk

De zitting verloopt moeizaam. Zo vindt de voorzitter van het College van Beroep het verweerschrift van de examencommissie onduidelijk. Ook is de eis van de student steeds niet helder, de voorzitter vraagt daarom om verduidelijking.  

De student geeft aan niet meer verder te willen studeren aan Avans. Ze heeft zich ingeschreven bij een mbo-opleiding. Toch zou ze graag willen dat haar propedeuse alsnog wordt toegekend. ‘Zodat ik eventueel later makkelijker kan doorstromen. En ik heb er ook gewoon voor gewerkt.’

Het College van Beroep vraagt de examencommissie de procedure rondom het assessment nogmaals te bestuderen en de student indien mogelijk alsnog haar propedeuse toe te geven. Er volgt voorlopig geen uitspraak, de zaak wordt aangehouden. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?