Terug naar overzicht

Studieloopbaanbegeleiding voldoet niet

Een student Small Business en Retail Management in Breda vocht zijn negatief bindend studieadvies aan. Gisteren diende zijn zaak bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Herkansing

‘Ik begrijp dat er regels zijn. Dat de school ergens een grens moet stellen. Maar ik kom maar een half studiepunt tekort. Er lag zoveel druk op dat laatste hertentamen Engels dat ik een complete blackout kreeg’, begon de student zijn verweer. Volgens de student leidt hij aan een vorm van faalangst. ‘Ik wist opeens helemaal niks meer. Ik vraag ook niet om een vrijstelling, maar om een herkansing. Ik heb inmiddels bijlessen genomen.’

Tijdens de discussie die daarop volgt blijkt dat de examencommissie niet goed op de hoogte is van alle door de student behaalde cijfers.  De voorzitter van het College van Beroep opent daarop een discussie over de studieloopbaanbegeleiding. ‘In de OER staat dat er minimaal een keer per kwartaal studievoortgangsgesprekken plaatsvinden. Is dat zo?’

Klassenmentoren

Volgens de aanwezige studieadviseur vinden die plaats. ‘Klassenmentoren voeren die gesprekken. Verder kunnen studenten altijd aankloppen bij de studieadviseurs.’

‘De verantwoordelijkheid voor die gesprekken ligt vooral bij jezelf’, zegt de student. ‘Ik heb twee keer met de klassenmentor gesproken omdat ik alle andere vakken wel haalde.’

‘Is die begeleiding dan wel conform de afspraak in de OER?’, vraagt het docentlid van het College van Beroep. ‘Worden die gesprekken gedocumenteerd zoals zou moeten?’

Bijzondere gevallen

‘Je hoort van studenten wel dat er verschillen zijn in de wijze van gesprekken’, bevestigt een lid van de examencommissie. ‘Alleen de bijzondere gevallen worden gedocumenteerd. Dat is ook afhankelijk van de docenten.’

‘Als ik dat zo hoor, is dat niet systematisch. Dat is niet zoals het in de OER staat’, concludeert de voorzitter van het College van Beroep.

Daarop vraagt de examencommissie om een tussentijdse schorsing. De voorzitter van het College staat dit toe. Na een beraad van vijf minuten komt de examencommissie terug: ‘We willen de student graag een extra herkansing geven. De studieloopbaanbegeleiding van de academie staat hier ter discussie. We hebben hierover zelf ook al bij de directie geklaagd en waren bang dat deze situatie zou ontstaan.’

Daarop trekt de student zijn beroep in. In samenspraak met de opleiding wordt er gezocht naar een snelle herkansingsmogelijkheid. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?