Terug naar overzicht

Studieproblemen door verbroken relatie

De student beroept zich op bijzondere omstandigheden. ‘Hij is helemaal stuk geweest van zijn verbroken relatie, daar mag je als school best rekening mee houden’, verklaart zijn moeder tijdens de zitting van het College van Beroep in Breda.

Zeven hertentamens
De moeder van de student doet het woord voor haar zoon. Zij geeft aan dat de student er behoorlijk doorheen zat nadat de relatie verbroken was: ‘We hebben ons veel zorgen gemaakt en hem zelfs geadviseerd om naar de huisarts te gaan.’

De student moest in de laatste periode nog zeven hertentamens maken in twee dagen en liep vervolgens zijn propedeuse mis. ‘Een onredelijke termijn voor zoveel tentamens’, vindt de moeder. De examencommissie reageert nuchter: ‘Als je veel toetsen niet haalt, heb je nou eenmaal veel herkansingen.’

 

Verantwoordelijkheid

De examencommissie geeft aan dat zij niet bekend was met de problemen van de student. De student zegt dat hij zijn bijzondere omstandigheden bij zijn studieloopbaanbegeleider kenbaar heeft gemaakt. De voorzitter van het College van Beroep vindt het vreemd dat de examencommissie er dan niet van op de hoogte is.  

 

‘Je moet problemen tijdig melden bij een studieadviseur of een decaan, dan kunnen we er rekening mee houden’, aldus de examencommissie. ‘Dat is de verantwoordelijkheid van de student zelf. Je kunt niet achteraf ineens aankomen met bijzondere omstandigheden.’

 

De student ging er vanuit dat hij juist had gehandeld: ‘Ik wist niet dat ik dit officieel nog bij iemand anders moest melden.’ De examencommissie reageert: ‘Studenten worden hierover tijdens de introductie van de opleiding duidelijk geïnformeerd.’ Toch vraagt de Collegevoorzitter zich af waarom de student hier niet alsnog van op de hoogte is gebracht door de slb’er. Hierop moet de examencommissie het antwoord schuldig blijven.

Heroverweging

De student vindt dat er rekening kan worden gehouden met de omstandigheden van het afgelopen jaar met als gevolg dat hij zeven tentamens in een zeer korte tijd moest maken. De eis: uitstel van het negatief advies zodat hij aan het tweede jaar kan beginnen en zijn herkansingen alsnog kan halen.

 

‘Als wij op de hoogte waren geweest van de omstandigheden had dat ook best gekund’, aldus de examencommissie. De Collegevoorzitter stelt dan ook voor om – nu de examencommissie bekend is met de problemen van de student – hun beslissing te heroverwegen. De zaak wordt aangehouden, de examencommissie gaat zich opnieuw buigen over haar beslissing. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?