Terug naar overzicht

‘Trek aan de bel bij problemen’

‘De jongen in de kamer onder mij was de hele dag aan het gamen. Ik kon me helemaal niet concentreren op mijn studie. Ik zat vast aan mijn huurcontract dus kon ook nergens anders heen’, verdedigt de student zich tijdens de zitting van het College van Beroep. Ze maakt bezwaar tegen het negatief bindend studieadvies dat ze ontvangen heeft.

Emotionele situatie

‘Is dat de enige reden dat je niet al je vakken gehaald hebt? Of is er meer aan de hand’, vraagt de voorzitter van het College van Beroep aan de student. Daarop ontstaat er een emotionele situatie waarin de student uitlegt dat haar ouders net voor aanvang van de studie uit elkaar zijn gegaan. Een gegeven waar ze het nu nog moeilijk mee heeft.

‘Is dit bekend bij je opleiding? Heb je het daar met iemand over gesproken? Bijvoorbeeld met je studieloopbaanbegeleider?’, vraagt de Collegevoorzitter. ‘Nee, ik wilde het er liever niet over hebben’, antwoordt de student. Toch vindt de Collegevoorzitter het raar dat de school helemaal van niets wist. ‘Mijn studieloopbaanbegeleider is in januari gestopt. Die heb ik voor die tijd maar één keer gesproken. Een andere docent nam het daarna over, maar die had het al erg druk.’

Grip verliezen

‘Dit zijn toch echt dingen die een school hoort weten. Je had aan de bel moeten trekken’, zegt de Collegevoorzitter. Daarop verlegt hij zijn aandacht naar de examencommissie. ‘In de OER staat dat er elk kwartaal een studieloopbaangesprek gevoerd wordt. Waarom gebeurt dat niet in de praktijk? Waarom is dat bij deze academie blijkbaar minder goed geregeld? Waarom wordt dat niet goed gedocumenteerd? Als je dat niet doet, kun je de grip op je studenten verliezen. Dat zie je.’

‘We hebben ook nog decanen rondlopen voor dit soort situaties. Studenten horen aan het begin van het collegejaar dat ze bij die mensen altijd kunnen aankomen als er problemen zijn’, verweert de examencommissie zich.

Verantwoordelijkheid bij de student

De voorzitter van het College van Beroep wijst opnieuw op de OER. ‘Volgens de door jullie zelf gemaakte afspraken  is er sprake van een systeem van studiebegeleiding. Maar in de praktijk legt de academie de verantwoordelijkheid bij de student zelf. Dat klopt niet.’

Het College acht het bezwaar van de student gegrond. Er is niet voldaan aan de in de OER afgesproken wijze van studieloopbaanbegeleding. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?