Terug naar overzicht

Wat vind jij van het nieuwe Xplora?

In de uitkomsten van het onderzoek onder de gebruikers van Xplora kwam naar voren dat de werkomgeving te vol was. Daarom is er gewerkt aan een nieuwe, eigen Xplora-omgeving die is afgestemd op de wensen van de gebruiker. ‘We hebben er nu voor gezorgd dat er minder menu’s zijn,’ zegt Eric van Oevelen van het LIC (Leer en Innovatie Centrum). ‘Je klikt op hetgene dat je nodig hebt en daarna krijg je alle aanvullende informatie.'

Input van studenten

‘We hebben aan een tiental studenten gevraagd hoe zij bepaalde zaken aan zouden pakken,’ aldus Van Oevelen. ‘Zij gaven bijvoorbeeld aan hoe ze iets zouden noemen en wat voor hun een logische indeling zou zijn.’

Om te bepalen hoe het systeem een beter overzicht kon bieden, is gekeken naar de meest gebruikte onderdelen. Onder andere de catalogus van Xplora en het reserveren van een werkplek horen daarbij. Die onderdelen staan in de meeste gevallen nu direct vooraan.

Geef je mening

De nieuwe werkomgeving is ondertussen getest en zeven op de tien studenten reageerden positief. Vooral de overzichtelijkheid werd erg gewaardeerd. Toch hebben nog niet veel studenten op de vernieuwingen gereageerd, dat kan altijd via webredactie.lic@avans.nl. [LvdA]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?