Terug naar overzicht

Weer meer eerstejaars op Avans

Dit zijn voorlopige cijfers. De definitieve cijfers zijn pas eind november bekend.

Breda

Bredase academies die hun populatie flink zien toenemen, zijn onder andere de Academie voor Gezondheidszorg, de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, de Academie voor Media en User Experience en de Avans School of International Studies.

Den Bosch

In Den Bosch doet de Academie voor Industrie & Informatica het goed. Vooral Communication en Multimedia Design is daar, net als in Breda, een grote trekker. Ook de economische opleidingen op beide Avanslocaties doen het goed. De Pabo laat een daling zien van 223 naar 180 nieuwe studenten. Dit past in het landelijke beeld.

Tilburg

Tilburg blijft stabiel. Alleen de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde laat een flinke toename zien. [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

CMD-opleidingen laten numerus fixus los 10-07-2012

Bossche Academie AI&I groeit explosief 28-06-2012Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?