Terug naar overzicht

100 miljoen bezuinigen op kunstonderwijs

In de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau staat te lezen dat genoemde partijen vinden dat het kunstonderwijs nog minder studenten moet opleiden. Dat zou honderd miljoen euro kunnen opleveren, volgens het CPB-rapport. Een raar plan, vindt De Ranitz, die naast AHK-voorzitter ook vicevoorzitter van de HBO-raad is.

Wat zou een bezuiniging van honderd miljoen betekenen voor de kunstopleidingen?

'Ik vraag me af hoe de partijen dat voor zich zien. Wij zijn een kleine sector, honderd miljoen bezuinigen is echt heel veel voor ons – dat kan alleen met de botte bijl. Het is ook een heel raar idee omdat de kunsthogescholen de afgelopen tijd een sectorplan hebben opgesteld om minder studenten aan te nemen en minder opleidingen aan te bieden. De staatssecretaris was daar heel tevreden over, het plan maakt zelfs onderdeel uit van de prestatieafspraken met de hogescholen. Als we willen dat Nederland zijn voorhoedepositie in de kunsten behoudt, dan moeten we niet gaan tornen aan dat sectorplan.'

Volgens de politieke partijen kan het nog wel wat strenger. Opleidingen zouden alleen de ‘grootste talenten’ moeten aannemen.

'Wij nemen al heel weinig studenten aan. Van de achttienhonderd aanmeldingen die onze faculteit theater jaarlijks krijgt, kunnen we er maar 165 toelaten. Bij de toneelopleiding zijn we dit jaar bijvoorbeeld teruggegaan van vijfentwintig naar twintig studenten. Met veel minder studenten kun je opleidingen ook niet in de lucht houden als kunsthogeschool. Meer bezuinigen zou betekenen dat de kunsthogescholen gaan omvallen en dat de kunstopleidingen alleen nog bij multisectorale hogescholen kunnen worden aangeboden. Ik vraag me af wat de partijen hiermee denken te bereiken.'

Hoe groot acht u de kans dat dit in het regeerakkoord terechtkomt?

'We zullen eerst moeten afwachten wat voor coalitie er komt. Er zijn gelukkig ook partijen die dit niet van plan zijn. Uit de doorrekeningen wordt overigens niet helemaal duidelijk hoeveel miljoen de partijen zouden willen bezuinigen, omdat het CPB afrondt op honderden miljoenen.'

U bent actief PvdA-lid, was u verbaasd toen u hoorde van dit plan?

'Ik moet zeggen dat ik deze inderdaad niet zag aankomen. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Ik snap dat ze geld zoeken, maar ik vraag me af of ze hier goed over hebben nagedacht. Het is ook niet consistent met de cultuurparagraaf in het verkiezingsprogramma. Die vond ik namelijk best goed.'

Gaat u dit aankaarten bij uw partij?

'Ik ben lid van de partij, maar de fractie gaat hier over. Ik wil die petten zoveel mogelijk gescheiden houden.' [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?