Terug naar overzicht

Alarm over laag kennisniveau hbo-bouwkundigen

Constructiebedrijven maken zich al jaren zorgen over het niveau van pas afgestudeerde hbo’ers. Uit onderzoek van hun beroepsvereniging blijkt dat ze vooral weinig weet hebben van toegepaste mechanica, constructieleer en ‘modelleren’. Ook hun kennis van wiskunde, materiaalkunde en analysetechnieken schiet tekort.  

Analytisch denkvermogen

De werkgevers zijn ook erg kritisch over het analytische denkvermogen van de hbo-afgestudeerden. Die zijn het daar zelf niet mee eens, maar ze overschatten zichzelf, vinden de onderzoekers.

Versnippering

Als belangrijkste oorzaken voor het lage kennisniveau noemt het onderzoek de versnippering van het constructieonderwijs over dertien hogescholen, de schaalvergroting in het hbo en het beperkte aantal studenten. Er zou daardoor te weinig aandacht zijn voor de relatief kleine opleidingen. De HBO-raad bestudeert het rapport en kan er pas later op reageren.

De kennis en kunde van afgestudeerde bouwkundigen van de universiteiten van Delft en Eindhoven sluiten volgens het onderzoek wel goed aan op de behoeften van de markt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?