Terug naar overzicht

Bindende intakegesprekken CMD in 2013

Overspoeld

CMD liet al een aantal jaren een maximaal aantal studenten toe. In 2011 lag die grens nog op 210 studenten voor Breda en 150 voor Den Bosch. Omdat die maxima zelden werden gehaald, schaften beide opleidingen de numerus fixus voor dit studiejaar af. Het gevolg was dat ze werden overspoeld met aanmeldingen. Zo ging CMD in Den Bosch van 136 eerstejaars in 2011 naar maar liefst 225 in 2012, in Breda nam het aantal nieuwe studenten toe van 154 tot 239 (bron: Qlickview).

Door het enorme aantal nieuwkomers komt het uitzicht voor de studenten op een baan onder druk te staan. ‘Je moet je afvragen hoeveel CMD’ers je in de regio kwijt kunt. Wat is hun arbeidsperspectief?’, aldus André Gehring, directeur van de Academie voor Industrie & Informatica in Den Bosch. ‘Maar het gaat er ook om dat je onderwijs van een hoog niveau wilt bieden. Als de opleiding ieder jaar enorm groeit, loop je het risico dat de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat.’

Intakegesprek

En dus opteren beide opleidingen opnieuw voor een numerus fixus. Al is er wel een verschil met 2011. Het gaat dit keer om een zogeheten decentrale selectie. Bert Melief, directeur CMD Breda legt uit: ‘Met alle studenten die zich aanmelden, houden we een intakegesprek, zoals dat in Den Bosch dit jaar ook al gebeurde. Daarbij kijken we of de student geschikt is voor onze opleiding.’

Kan bij de reguliere intakegesprekken alleen een advies worden gegeven, nu kunnen studenten ook worden geweigerd. ‘Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan vallen de studenten af die tijdens de intakegesprekken het minst geschikt bleken’, vervolgt Melief. ‘Maar andersom geldt ook dat als er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen, iedereen aan de opleiding mag beginnen.’

Uitgeloot

Er wordt dus niet willekeurig geloot tussen studenten, benadrukt Gehring: ‘Bij de vorige numerus fixus konden we niet sturen welke studenten we toelieten. Nu kunnen we kijken of studenten de juiste interesse hebben en of ze de opleiding aankunnen. Het systeem is voor studenten ook eerlijker. Voorheen kon het gebeuren dat een goed gemotiveerde student werd uitgeloot. Dat is nu niet meer mogelijk.’

Wat het maximaal aantal beschikbare plaatsen wordt, laten beide directeuren nog in het midden: ‘Al neigen we naar 210 studenten in zowel Breda als Den Bosch’, zegt Melief. ‘Maar dat hangt ook af van het arbeidsperspectief. Daar doen we nu onderzoek naar. En we kijken in hoeverre de docententeams zoveel studenten aankunnen. Aan de hand daarvan stellen we de grens misschien bij. Het belangrijkste is dat we in ieder geval zeker weten dat we niet weer worden overspoeld.'

Lees in Punt01, het tijdschrift dat vanaf morgen in de bakken ligt, een achtergrondverhaal over intakegesprekken. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?